• Šobrīd

  weather img

  Rīga +24°C Skaidrs, A vējš, 2.06 m/s

  IZPROT TAVAS SĀPES

  Kā saņemt kompensāciju par Covid-19 vakcīnas kaitējumu

  Veselība
  Indra Ozoliņa
  7. jūlijs
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Foto: Shutterstock
  Kopš maija sākuma var pieteikties kompensācijai par Covid-19 vakcīnas blakusparādību nodarīto kaitējumu veselībai. Skaidro Ilze Bude, Zāļu valsts aģentūras direktora pienākumu izpildītāja un Vineta Logina, Zāļu valsts aģentūras Juridiskās nodaļas vadītāja.

  – Kādas ir Covid-19 vakcīnas izplatītākās blaknes, par kurām jau ziņots?

  – Līdz 2022. gada aprīļa beigām Zāļu valsts aģentūra (ZVA) bija saņēmusi vairāk nekā 3400 ziņojumu par blakusparādībām, no tām vairāk nekā 700 esam klasificējuši kā būtiskas. Visbiežāk novērotas īslaicīgas un vieglas blakusparādības, piemēram, apsārtums injekcijas vietā, sāpes rokā, galvassāpes, neliela temperatūra un nogurums, kas izzuda dažu dienu laikā pēc vakcinēšanās. Nopietnākās blaknes? Visbiežāk ziņots par venozu trombemboliju, perikardītu jeb sirds apvalka iekaisumu, miokardītu jeb sirds muskuļa iekaisumu un anafilaksi jeb smagu vispārēju alerģisku reakciju.  

  – Par kuru firmu vakcīnām ir visvairāk ziņojumu?

  – Tā nevar salīdzināt, jo ar katru vakcīnu vakcinēts dažāds cilvēku skaits. Vakcīnas ir atšķirīgas, un katras aprakstā un lietošanas instrukcijā norādītas tieši tai raksturīgās un novērotās iespējamās blakusparādības.

  Pirmo iesniegumu par kompensāciju saņēmām jau 3. maijā, kad tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi kompensācijas piešķiršanai par Covid-19 vakcīnas blakusparādību nodarīto kaitējumu veselībai. Pagaidām ažiotāžas nav, taču katru dienu saņemam pa pieteikumam. Līdz šim brīdim tie ir četrpadsmit iesniegumi. Pagaidām salīdzinoši nelielais iesniegumu skaits skaidrojams ar to, ka nepieciešams ārsta slēdziens, kurā būtu norādīta informācija par iespējamo cēloņsakarību starp Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un veselībai nodarīto smago vai vidēji smago kaitējumu, jāpievieno dokumenti, izmeklējumu un analīžu rezultāti, kas to apliecina. Ne vienmēr to visu var uzreiz sagatavot.

  Jāatceras arī, ka ne visas blakusparādības, par kurām ziņots, ir apstiprinātas un iekļautas zāļu aprakstā. Par kaitējumu veselībai, kas, iespējams, radies no neapstiprinātas blakusparādības, kompensācija nepienākas.

  – Vai ir daudz tādu – neapstiprināto – blakņu?

  – Nē. Lai gan sabiedrībā pastāv viedoklis, ka Covid-19 vakcīnas ir kaut kas jauns, tās ir saņēmuši miljoniem cilvēku visā pasaulē, un līdz ar to arī apkopota un izvērtēta ļoti apjomīga informācija par iespējamām reakcijām un blaknēm. Varam uzskatīt, ka gandrīz visas sagaidāmās reakcijas un blakusparādības ir apstiprinātas un iekļautas zāļu aprakstā. Maz ticams, ka blakusparādību saraksts vēl tiks būtiski papildināts.

  – Kā var izvērtēt, ka blakusparādība radusies tieši no vakcīnas, nevis, piemēram, no ikdienā lietotajiem medikamentiem?

  – Tas ir ārsta ziņā. Kad cilvēkam parādās veselības problēmas pēc vakcīnas saņemšanas, it īpaši, nopietnas, viņš dodas pie sava ārsta, kas, ņemot vērā pacienta iepriekšējo veselības stāvokli, informāciju par jau lietotiem medikamentiem, veiktos izmeklējumus un to rezultātus, var konstatēt izmaiņas, kas radušās pēc vakcinēšanās. Ārsts var novērtēt, vai tās ir ticami saistāmas ar vakcīnu. Tieši tādēļ kompensācijas pieprasījuma iesniegumam jāpievieno ārsta slēdziens ar dokumentiem, kas apliecina izmeklējumus, kuros gūti pierādījumi, ka neilgā laika periodā pēc vakcīnas saņemšanas radušies veselības traucējumi.

  – Kas var pieteikties kompensācijas saņemšanai?

  – Vakcinācijai jābūt veiktai Latvijā ar kādu no Eiropas Savienībā reģistrētajām vakcīnām. Ja cilvēkam bijušas blakusparādības, kas norādītas Covid-19 vakcīnas zāļu aprakstā – tas pieejams www.zva.gov.lv sadaļā Zāļu reģistrs – un tās izraisījušas smagu vai vidēji smagu veselības kaitējumu, tad var pieprasīt kompensāciju.

  Par smagiem uzskata tādus veselības traucējumus, kad blakusparādības izraisījušas paliekošas veselības problēmas, funkcionalitātes, darbaspējas un pašaprūpes zudumu, ja veselībai nodarītais kaitējums ir neatgriezenisks, paliekošs, uz mūžu. Savukārt par vidēji smagiem traucējumiem atzīst veselības problēmas, kas ir bijušas ilgstoši, ārstētas 26 nedēļas un ilgāk, un izraisījušas daļēju pašaprūpes, funkcionēšanas, darbspējas un dzīves kvalitātes ierobežojumu.

  – Kāpēc tieši 26 nedēļas?

  – Šo laiku veselības nozarē kopumā uzskata par apliecinājumu ilgstošām veselības problēmām.

  – Kā un cik ilgā laikā izvērtēsiet pieteikumus?

  – Tuvākajā laikā ZVA tiks izveidota speciāla nodaļa, kurā kompensācijas pieprasījuma iesniegumu izvērtēšanai būtu nepieciešams piesaistīt astoņus darbiniekus – ārstus un juristus. Pagaidām sākotnējo iesniegumu izvērtēšanu mēģinām nodrošināt no iekšējiem resursiem.

  Iesniegumu izvērtēšanu var sadalīt trīs lielos posmos. Pirmais: 15 darbdienu laikā izskata saņemtos dokumentus un novērtē, vai iesniegtā informācija un dokumenti atbilst noteiktajām prasībām, vai ir iesniegti visi dokumenti, vai tie parakstīti, vai dokumentu kopijas ir apliecinātas. Šajā periodā izvērtējam, vai konkrēto iesniegumu varam virzīt tālāk uz nākamajiem izvērtēšanas posmiem. Otrajā posmā vērtēs blakusparādības iespējamo cēloņsakarību ar vakcīnu pret Covid-19, bet trešajā posmā, iesaistot ārstus speciālistus no universitāšu slimnīcām, vērtēs iespējamo cēloņsakarību starp vakcīnas izraisīto blakusparādību un nodarīto kaitējumu cilvēka veselībai. Piesaistīto speciālistu izvēle būs atkarīga no konkrētās blakusparādības. Piemēram, ja tā būs saistīta ar sirds veselības problēmām, to vērtēs kardiologi, ja ar nervu sistēmu – tad neirologi. Kopējais iesnieguma izskatīšanas laiks būs seši mēneši vai – sarežģītākos gadījumos – gads. Noskaidrot blakusparādības cēloņsakarību ar vakcīnu un to, vai radītais kaitējums ir izrietējis no konkrētās blaknes, nav nemaz tik viegli, it īpaši, ja cilvēkam jau ir dažādas veselības problēmas. Lai saprastu un gūtu pilnvērtīgu izvērtējumu, iespējams, būs nepieciešams vērtēt cilvēka veselības stāvokli, iepriekšējos izmeklējumus un zāļu lietošanu pat divu gadu periodā.

  – Cik ilgā laikā pēc vakcīnas saņemšanas var pieteikties kompensācijai?

  – Divu gadu laikā pēc konstatētās blakusparādības un ne ilgāk kā trīs gadus pēc vakcīnas saņemšanas.  

  – Vai, iesniedzot pieteikumus, jau tiek pieļautas kādas kļūdas?

  – Cilvēki nereti aizmirst parakstīt iesniegumu. Ja tiek pievienotas kopijas, tad arī tās jāapliecina parakstot. Mums nav jāiesniedz čeki, kas apliecina maksājumus, piemēram, par veiktajiem izmeklējumiem un konsultācijām, jo kompensācija paredzēta kā vienreizēja konkrēta summa. Atlīdzība par veselībai nodarīto kaitējumu nemainīsies atkarībā no iesniegtajiem čekiem. Aicinām čekus saglabāt un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā, lai atgūtu attaisnotos izdevumus.  

  – Vai, lemjot par kompensāciju, tiks ņemts vērā arī prasītāja materiālais stāvoklis vai citi apstākļi?

  – Kompensācijas apmērs nebūs atkarīgs no vecuma, dzimuma, sociālā vai materiālā stāvokļa. Tiks vērtēti tikai medicīniskie dokumenti.

  Ministru kabineta noteikumos ir norādīts pazīmju kopums, kas nosaka traucējumu smaguma pakāpi, par kuriem izmaksājama konkrēta summa. Tā svārstās no 5000 līdz 142 290 eiro. Lielākā summa ir smagāko blakusparādību gadījumā, kuru rezultātā ir iestājusies nāve. Savukārt mazākā – 5000 eiro – kompensācija noteikta, ja veselībai nodarītais kaitējums un ārstēšanās tā novēršanai ilgusi vismaz 26 nedēļas vai bijusi tikpat ilga darbnespēja, kā arī tad, ja bijušas nepieciešamas medicīniskās manipulācijas, ķirurģiska iejaukšanās vai rehabilitācija. Vēl iespējamie kompensācijas apmēri ir 10 000, 50 000 un 75 000 eiro.

  – Vai Latvijā ir reģistrēti nāves gadījumi no Covid-19 vakcīnas?

  – Mēs esam saņēmuši vairākus blakusparādību ziņojumus, kuros sniegta informācija par nāves gadījumiem, kas notikuši vairāku dienu vai mēnešu laikā pēc vakcinācijas. Vienā no izvērtētajiem gadījumiem blakusparādībai, kuras rezultātā cilvēks nomiris, atzīta ticama saistība ar Covid-19 vakcīnu.

  Kompensāciju nāves gadījumā drīkst pieprasīt mantinieki. Tad viens no obligātiem nosacījumiem ir mantojuma apliecības iesniegšana, kas apliecina mantojuma tiesības. Ja mantinieki ir vairāki, kompensācija tiks dalīta atbilstoši mantojuma daļai.

  Lai izvērtētu cēloņsakarību ar vakcīnas pret Covid-19 izraisītu blakusparādību pacienta nāves gadījumā, obligāti nepieciešams arī patologanatomiskās izmeklēšanas protokols vai tiesu medicīnas eksperta atzinums.

  – Vai tie, kas iesnieguši pieteikumus, var cerēt, ka kompensāciju patiešām saņems?

  – Primārajā iesniegumu izskatīšanas laikā šobrīd esam konstatējuši, ka dokumentācija daudzos gadījumos nav pilnīga, un esam pieprasījuši papildu informāciju.

  – Kā rīkoties, ja nepiekrītu pieņemtajam lēmumam?

  – ZVA lēmumu var apstrīdēt, vēršoties ar iesniegumu Veselības ministrijā. Savukārt Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

  Kā pieteikties kompensācijai

  1. Aizpildi iesnieguma veidlapu, kas ir pieejama Zāļu valsts aģentūras mājaslapā www.zva.gov.lv sadaļā Pacientiem un sabiedrībai – Zāles – Vakcīnas pret Covid-19 – Kompensācija par blakusparādību radīto kaitējumu. Aizpildītam un parakstītam iesniegumam jāpievieno:

  *ārsta slēdziens par iespējamo cēloņsakarību ar Covid-19 vakcīnas izraisīto blakusparādību un pacienta dzīvībai vai veselībai radušos kaitējumu – slēdzienu var saņemt no ārstējošā ārsta;

  *medicīniski dokumenti, kuri apliecina radušos kaitējumu veselībai vai dzīvībai, piemēram, diagnostisko izmeklējumu rezultāti, analīzes;

  * ja gadījums ir bijis letāls, jāiesniedz patologanatomiskās izmeklēšanas protokols vai tiesu medicīnas eksperta atzinums.

  2. Iesniegumu un pievienotos dokumentus sūti uz e-pastu info@zva.gov.lv, parakstot ar e-parakstu. Ja iesniegumu parakstīsi papīra formā, sūti to Zāļu valsts aģentūrai pa pastu vai iesniedz klientu apkalpošanas centrā – Rīgā, Jersikas ielā 15, 11. kabinetā.

   

  Pievienojies dzīvesstila portāla Santa.lv Facebook un Instagram: uzzini vērtīgo, lasi kvalitatīvo.
   

  Veselība

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Privātā Dzīve

  Vairāk

  Ieva

  Vairāk

  Mans Mazais

  Vairāk

  Māja un Dārzs

  Vairāk

  Auto

  Vairāk

  Astes

  Vairāk

  Klubs

  Vairāk

  Santa+