• Tīmekļa vietnes Santa.lv lietošanas noteikumi

  SIA Žurnāls Santa uztur, koordinē un organizē darbību tīmekļa vietnēs Santa.lv, Ievasveseliba.lv, Ievasreceptes.lv, mansmazais.lv, Ievasdarzs.lv, Astes.lv un Ievasmaja.lv un visās citās tīmekļa vietnēs, kas ir SIA Žurnāls Santa īpašumā un/vai kuru domēna vārdu lietošanas tiesības ir reģistrētas uz SIA Žurnāls Santa vārda. Turpmāk tekstā šīs tīmekļa vietnes tiks apzīmētas ar vienu vārdu PORTĀLS.

  PORTĀLA sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas, bet papildus jebkāda veida pakalpojumi, kā arī PORTĀLA partneru piedāvātie pakalpojumi, kas tiek izplatīti vai sniegti, izmantojot PORTĀLA tīmekļa vietni, var tikt sniegti par maksu.

  PORTĀLA publiskotais, ievietotais saturs (jebkāda veida materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura PORTĀLA publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez PORTĀLA rakstiskas atļaujas.

  PORTĀLA lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto PORTĀLA sniegtos pakalpojumus un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu.

  PORTĀLA lietotājs atbild par to, ka viņa publiskotais (t.i. iesūtītais un/vai ievietotais) saturs mansmazais.lv (tajā skaitā un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – materiāli, ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā.

  PORTĀLA lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai ievietošanas mansmazais.lv rezultātā.

  PORTĀLĀ ir aizliegts publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:

  • materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
  • materiālus, kura aizskar personas godu un cieņu, ir pretēja labiem tikumiem;
  • flūdojošus komentārus (komentāri, kas nav saistīti ar konkrēto tēmu vai arī ir atkārtoti pārkopēti teksti);
  • materiālus, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
  • izplatīt jebkāda veida reklāmu, nesaskaņojot to ar PORTĀLU,
  • publicēt materiālus bez atsaucēm uz to pirmavotu.

  PORTĀLS, konstatējot šādas informācijas izvietošanu, ir tiesības šos materiālus nekavējoties izdzēst vai tā autoram liegt piekļuvi PORTĀLAM.

  Publiskojot, iesniedzot, izvietojot materiālus PORTĀLA tīmekļa vietnē, un akceptējot šos PORTĀLA lietošanas noteikumus lietotājs vienlaicīgi izsniedz PORTĀLAM neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj PORTĀLAM atveidot, publiskot, adaptēt, pārveidot, pārtulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, kurus lietotājs publiskojis PORTĀLĀ.

  PORTĀLA lietotājs piekrīt, ka PORTĀLS, veicot nepieciešamos tehniskos pasākumus, lai savus lietotājus nodrošinātu ar pakalpojumiem, ir tiesīga pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām. Lietotājs piekrīt, ka šī licence dod PORTĀLAM šādas tiesības.

  Lietotājs apliecina un garantē, ka lietotājam ir visas nepieciešamās tiesības un pilnvaras, lai izsniegtu augstāk minēto licenci.

  PORTĀLS nav atbildīgS par PORTĀLA lietotāju publiskotajiem materiāliem un/vai savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajām sekām.

  PORTĀLS nav atbildīgs par tehniska rakstura problēmām PORTĀLĀ un lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. PORTĀLS neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti lietotājiem saistībā ar PORTĀLA pakalpojumiem vai cita lietotāja publiskotajiem materiāliem tīmekļa vietnē.

  PORTĀLA lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu portāla tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret mansmazais.lv saistībā ar tīmekļa vietnes lietotāju puses.

  PORTĀLS ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst jebkuru informāciju.

  PORTĀLA lietošanas noteikumi ir saistoši katram pakalpojuma lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir reģistrējies un izveidojis lietotāja kontu tīmekļa vietnē.

  PORTĀLS var sniegt informāciju par komentāru autoriem (tā datora IP adresi, no kura pievienots komentārs) tiesībsargājošajām iestādēm, ja saņemts oficiāls rakstveida pieprasījums.

  Lietotāju informācijas aizsardzība un privātuma politika

  PORTĀLS ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas PORTĀLĀ.

  Ja PORTĀLA lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

  PORTĀLS ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma izdzēst lietotāja profilu vai publicētos materiālus - rakstus, fotogrāfijas un jebkura cita veida materiālus, ja PORTĀLAM ir radušās aizdomas par negodīgu metožu izmantošanu, lai mākslīgi palielinātu vērtējumu.

  Ja PORTĀLA lietotājs vēlas izmantot PORTĀLĀ esošos materiālus, ir jāsazinās ar PORTĀLA redakciju. Pēc saskaņošanas ar redakciju, izmantojot tīmeklī PORTĀLA materiālus vai to daļas, obligāti jānorāda atsauce uz PORTĀLU ar aktīvu saiti uz PORTĀLU.

  Materiāliem, kas veidoti, izmantojot SIA Žurnāls Santa preses izdevumu saturu, jāpievieno atsauci uz žurnālu, kura saturs ir izmantots, un hipersaite uz portālu www.santa.lv.

   

  Abonē