Autori

Aiva Kanepone
Aiva Kanepone
Iveta Troalika
Iveta Troalika
Līga Blaua
Līga Blaua
Gundega Gauja
Gundega Gauja
Aivars Pastalnieks
Aivars Pastalnieks
Žurnāla KLUBS galvenais redaktors
Ineta Meimane
Ineta Meimane
Lolita Lūse
Lolita Lūse
Sandra Eglīte
Sandra Eglīte
Žurnāla IEVAS STĀSTI galvenā redaktore
Anija Pelūde
Anija Pelūde
IEVAS VESELĪBAS galvenā redaktore
Agnese Meiere
Agnese Meiere
Ērika Bērziņa
Ērika Bērziņa
Žurnāla MANS MAZAIS galvenā redaktore
Ieva Jātniece
Ieva Jātniece
Santa Anča
Santa Anča
Izdevniecības Žurnāls Santa galvenā redaktore
Ralfs Dravnieks
Ralfs Dravnieks
Dana Sinkeviča
Dana Sinkeviča
Dagnija Zīverte
Dagnija Zīverte
Žurnāla IEVAS VIRTUVE galvenā redaktore
Aija Lāce
Aija Lāce
Zane Piļka-Karaļeviča
Zane Piļka-Karaļeviča
Zane Blanka
Zane Blanka
Gunta Šenberga
Gunta Šenberga
Ieva Smilga
Ieva Smilga
Žurnāla Ej galvenā redaktore
Anna Peipiņa
Anna Peipiņa
Žurnāla ANNAS PSIHOLOĢIJA galvenā redaktore
Vintra Vilcāne
Vintra Vilcāne
Sindija Meluškāne
Sindija Meluškāne
Liena Britāne
Liena Britāne

Viesautori

Jānis Zvērs
Jānis Zvērs
Olga Kazaka
Olga Kazaka
Reinis Rubenis
Reinis Rubenis
Swedbank valdes priekšsēdētājs
Ilze Pole
Ilze Pole
Māris Taube
Māris Taube
Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatrs
Vija Beinerte
Vija Beinerte
 
Santa+