Autori

Agnese Meiere
Agnese Meiere
Aiva Kanepone
Aiva Kanepone
Ieva Jātniece
Ieva Jātniece
Gundega Gauja
Gundega Gauja
Ērika Bērziņa
Ērika Bērziņa
Žurnāla MANS MAZAIS galvenā redaktore
Iveta Troalika
Iveta Troalika
Aivars Pastalnieks
Aivars Pastalnieks
Žurnāla KLUBS galvenais redaktors
Ineta Meimane
Ineta Meimane
Ralfs Dravnieks
Ralfs Dravnieks
Līga Blaua
Līga Blaua
Gunta Šenberga
Gunta Šenberga
Sandra Eglīte
Sandra Eglīte
Žurnāla IEVAS STĀSTI galvenā redaktore
Anna Peipiņa
Anna Peipiņa
Žurnāla ANNAS PSIHOLOĢIJA galvenā redaktore
Ieva Smilga
Ieva Smilga
Žurnāla Ej galvenā redaktore
Vintra Vilcāne
Vintra Vilcāne
Lolita Lūse
Lolita Lūse
Dana Sinkeviča
Dana Sinkeviča
Žurnāla IEVAS MĀJA galvenā redaktore
Zane Blanka
Zane Blanka
Santa Anča
Santa Anča
Izdevniecības Žurnāls Santa galvenā redaktore
Dagnija Zīverte
Dagnija Zīverte
Žurnāla IEVAS VIRTUVE galvenā redaktore
Anija Pelūde
Anija Pelūde
IEVAS VESELĪBAS galvenā redaktore
Aija Lāce
Aija Lāce
Sindija Meluškāne
Sindija Meluškāne
Liena Britāne
Liena Britāne

Viesautori

Olga Kazaka
Olga Kazaka
Reinis Rubenis
Reinis Rubenis
Jānis Zvērs
Jānis Zvērs
Vija Beinerte
Vija Beinerte
Ilze Pole
Ilze Pole
Māris Taube
Māris Taube
Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatrs
 
Santa+