3 īpaši labas pirtsslotu receptes

Pirts
28. jūnijs
Komentēt

Drukāt

Saglabāt

Sasien slotu tieši sev! Ja tev patīk iet pirtī, bet savu firmas slotas salikumu vēl meklē, pamēģini sasiet slotu no šiem augiem!

 

1. Slota vīrietim – spēkam un veselībai

 • Pa­ma­tā liec ozo­lu. Tas ir karsts un smags koks, īs­ti pie­de­ras vī­riem.
 • Tad ie­pin kal­mi – asu­mi­ņam, lai smar­žo un arī dez­in­fek­ci­jai.
 • Vi­si augi, kas mīk­stā­ki un pe­rot ātr­āk no­ļūk, lie­ka­mi slo­tai vi­di­ņā. Tā­pēc, ka­mēr slo­ta tik­ko sāk­ta siet, ie­liec vie­nu nāt­ri (vai­rāk ne!), kas lī­dzēs pret mu­gu­ras sā­pēm.
 • Rūg­tai smar­žai – vī­bot­nes za­riņš. Tā arī no­mie­ri­na.
 • Tad ap­kārt kār­to pa­par­dī­ti – pret kau­lu sā­pēm un reimatismu.
 • Lai pa­par­de pe­rot ne­iz­jūk, to pie­spied ar ap­ses za­ri­ņiem – pret ļau­nu­mu. Ja ir, pie­liec arī kā­du skais­tu sud­rab­ap­ses za­ri­ņu. Miec­vie­lu dēļ tai ir sa­vel­ko­ša un pret­ie­kai­su­ma ie­dar­bī­ba.
 • No­slē­gu­mā – vis­riņ­ķī vi­sai slo­tai atkal liec ozo­lu.

 

2. Slo­ta sie­vietei – skaistumam un maigumam

 • Par pa­ma­tu slo­tai ņem lie­pu – tā la­bi at­tī­ra ādu un da­ra to mai­gu.
 • Tad liec laz­das zaru – arī tā palīdz ādai tapt mīk­stai un mai­gai. Laz­da arī la­bi no­mie­ri­na.
 • – lun­ka­nu­mam. Tas arī ma­zi­na plauk­stu un pē­du svī­ša­nu.
 • Ie­liec ābe­les za­ri­ņu – tā atraisa sek­su­ali­tā­ti, liek sievietei justies pie­vil­cī­gai.
 • – pret vi­su ļau­nu. Un pa­da­ra ādu elas­tī­gu.
 • Ne­aiz­mir­sti smar­žī­gās vī­grie­zes, kas pa­līdz at­brī­vo­ties no gal­vas­sā­pēm un arī dzie­dē sī­kas ādas brū­cī­tes.
 • Bal­tā nāt­re, pa­nāt­rī­te – gan kopj ādu, gan no­vērš mens­tru­āci­ju sā­pes.
 • Slotā vajadzētu ielikt arī kādu ku­me­lī­ti – tā at­tī­ra ādu, pa­līdz tikt va­ļā no pū­tī­tēm.
 • – sie­viš­ķa­jai ve­se­lī­bai.
 • Vēl­reiz gar ma­lu liec lie­pu za­ri­ņus, lai pie­spies­tu mai­gos ārst­nie­cī­bas augus.

 

3. Aro­mā­tis­kā slo­ta – vi­siem

 • Jaun­ās ķir­šu at­va­sī­tes. Zie­pes nemaz ne­va­ja­dzēs, tās tie­šām gluži vai pu­to!
 • Labi slotai ir upe­ņu dzi­nu­mi – gan to­nu­sam, gan pret kle­pu pa­līdz.
 • – lai mie­rīgs prāts un la­ba at­mi­ņa.
 • Pirts­slo­tu kla­si­ka – bērzs. Slo­tas stin­gru­mam un dzi­ļā­kai mus­ku­ļu at­slā­bi­nā­ša­nai.
 • Slo­tai gar ma­lām liec stin­grus jaun­os ave­ņu dzinumus.

 

Zini!

Ja, vācot augus slotai, pēc kāda no tiem roka pati sniedzas, tas jāņem noteikti!

Lasi citur

0 komentāri

Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

 

Veselība

Privātā Dzīve

Mans Mazais

Astes

AutoBild.lv

Māja

Receptes

Dārzs