Aizmirsāt kārtējo auto garantijas apkopi - tas var izmaksāt dārgi!

Praktiskie padomi
Auto Bild
Auto Bild
20. jūnijs, 2018
Komentēt

Drukāt

Saglabāt

Foto: Auto Bild
Ja novilcināts regulārās apkopes laiks, pat garantijas periodā par remontu var nākties maksāt no savas kabatas.

Pilnīgi jaunu auto no mazlietota atšķir tas, ka pirmajam ir garantija. Un nereti tieši šis apstāklis nosaka lēmumu maksāt vairāk un iegādāties no rūpēm brīvu ikdienu. Tomēr ķezas gadās arī jaunajiem, un tad nu īpašnieks var uzelpot – izdevumi jāuzņemas ražotājam. Tomēr jāatceras, ka šis princips būs spēkā vienīgi tad, ja servisa grāmatiņā atrodami precīzi ieraksti par kārtējo apkopju apmeklējumu.

Dīlerus vai importētājus lūdzām atbildēt uz šādiem jautājumiem:

  • 1) vai ir pieļaujamas atkāpes no apkopes termiņiem un kādas tās ir, proti, vai drīkst pārsniegt noteikto nobraukumu un par cik;
  • 2) kādas ir sankcijas apkopes termiņa neievērošanas gadījumā (piemēram, garantija tūlīt tiek pārtraukta);
  • 3) vai auto īpašnieks var pretendēt uz pretimnākšanu defekta novēršanā, ja tas radies pēc garantijas laika beigām, taču īpašnieks godprātīgi veicis apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam ciklam?

Lūk, ko mēs uzzinājām.

To saka Audi

Audi markas spēkratiem servisa intervālu rēķina automobilis pats (Long Life intervāls). Audi attiecībās ar klientiem balstās uz savstarpēju uzticēšanos un godprātību, tāpēc nav stingri noteiktu nobraukumu, pēc kuru pārsniegšanas klientam tiktu liegts garantijas remonts. Mums nav pieredzes ar ļaunprātīgu klientu rīcību. Ja auto radies defekts, kas tehniski saistāms ar intervālu neievērošanu, garantijas remontu var atteikt.

Audi ir arī lojālu klientu pēcgarantijas atbalsta programma, kuras ietvaros klientam var piedāvāt kādu konkrētu defektu novērst bez maksas, lai arī auto ir vecāks par diviem gadiem. Klientam gan nav nekāda legāla pamata to pieprasīt.

To saka Ford, Mazda, Jaguar, Land Rover

Apkopju termiņi būtu jāievēro precīzi, atkāpe – līdz 1000 km. Ja tā pārsniegta, var rasties problēmas ar garantiju, ja automašīnai rodas defekti, kas būtu jau novērsti, ja automašīna tiktu apkopta laikus. Ja automašīnai garantija ir jau beigusies, dīlera serviss vairs nevar piedāvāt novērst defektu bez maksas. Klients ir aicināts izmantot šo pašu servisu, oriģinālās rezerves daļas un kvalificētus darbiniekus.

To saka Jeep, Chrysler Dodge

Ražotājrūpnīcas noteiktie apkopes intervāli ir noteikti jāievēro. Pieļaujamais apkopes intervāla pārkāpums ir 2–3%. Apkopes intervāla neievērošanas gadījumā klients rakstveidā tiek informēts, ka:

  • a) ir pieļāvis lielāku apkopes intervālu, nekā noteikusi ražotājrūpnīca;
  • b) gadījumā, ja turpmākas ekspluatācijas gaitā ražotājrūpnīcas garantijas termiņa ietvaros tiek konstatēti defekti, kas ir sekas neatbilstošai ekspluatācijai, tostarp rūpnīcas noteikta apkopes intervāla pārsniegšana, rūpnīca patur tiesības atteikt attiecīgas detaļas, mezgla, agregāta garantijas remontu.

To saka Honda

Honda uzskata, ka regulāras tehniskās apkopes, tostarp arī garantijas laikā, jāveic tad un tā, kā to prasa automašīnas ekspluatācijas un garantijas noteikumi, kas atrodami servisa grāmatiņā.

Ja apkopes tiek veiktas neautorizētā servisā, nepieciešams rūpīgi uzglabāt papildu dokumentus, kas apliecina regulārā apkopē veiktos darbus un izlietotos materiālus – Honda neatbild par trešo personu nekvalitatīvi vai nepilnīgi veiktiem darbiem, kuru dēļ radušies bojājumi automašīnai.

Ja apkopes intervāls vai nobraukto kilometru skaits bijis lielāks par servisa grāmatiņā noteikto, tas nenozīmē, ka garantija tiek pārtraukta. Tādas sankcijas Honda nepieļauj. Taču, ja šo apkopju intervāla neievērošanas dēļ ir radušies kādu mezglu bojājumi, tiem gan garantija var tikt atteikta. Tas pats, ja defekts tiek konstatēts, bet lietotājs laikus neierodas to novērst.

To saka Kia

Atļauts pārsniegt 10% no noteiktā apkopju intervāla, piemēram, benzīna motoriem 1500 km, dīzeļiem 2000 km. Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, jo ir dažādi mīkstinoši apstākļi. Ir iespējams sešus mēnešus vai līdz 100 000 km nobraukumam izmantot tā saukto labas gribas servisu, kurā ir speciāls rūpnīcas paredzēts budžets šādu gadījumu risināšanai un lojālas attieksmes izrādīšanai klientam.

To saka Mercedes-Benz

Mercedes-Benz automobiļu tehniskās apkopes optimālā intervāla un veicamā darba apjoma aprēķina sistēma automātiski brīdina automobiļa vadītāju ar skaņas signālu un vizuālu indikāciju instrumentu panelī par to, ka apkope būs veicama tuvākajā laikā vai arī apkope ir jāveic nekavējoties.

Atkāpes ir pieļaujamas, taču jārēķinās, ka attiecībā uz katru defektu tiek pārbaudīts, vai tas nav saistīts ar laikus vai nepilnā apjomā veiktu automobiļa tehnisko apkopi. Domenikss ir nodrošinājis, lai klientiem, kas pie viņa iegādājušies jaunus vieglos automobiļus, par tehnisko apkopi nebūtu jāmaksā pirmos četrus ekspluatācijas gadus vai līdz 80 000 kilometru nobraukumam.

Ražotājs ir paredzējis arī pēcgarantijas laikā klientiem izskatīt iespēju piešķirt brīvprātīgu atlaidi defekta novēršanai.

To saka Mitsubishi

Atbilstoši Mitsubishi Motors rūpnīcas norādījumiem, nekādas apkāpes no apkopes termiņiem nav paredzētas, taču, ja klients nobrauc 1000–2000 km virs noteiktā intervāla, nekādu īpašu sankciju nebūs. Ja kāds apkopes termiņš tiek nedaudz pārkāpts, tas nenozīmē, ka auto garantija nekavējoties tiek anulēta. Katrs gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, un garantija tiek atņemta tikai rupju pārkāpumu gadījumā. Pēdējā laikā vērojama tendence, ka apkopes tiek kavētas finansiālu iemeslu dēļ.

To saka Nissan

Tehnisko apkopju cikls ir jāievēro precīzi, Nissan gadījumā pieļaujamā atkāpe varētu būt līdz 1000 km. Ja klients to ignorē un, piemēram, nepietiekamas eļļošanas dēļ ir izstieptas gāzu sadales mehānisma piedziņas ķēdes, garantija šādam gadījumam tiek atteikta. Pēcgarantijas periodā labas gribas serviss var būt periodā līdz pat diviem gadiem.

Diezgan tipiski, ka ražotājs uzņemas detaļu izmaksas, auto īpašniekam atliek maksāt tikai par darbu. Ir gadījumi, kad Nissan noteiktām daļām palielina garantiju, piemēram, līdz 100 000 km, 150 000 km vai pieciem gadiem.

To saka Opel

Ir pieļaujama norādīto tehnisko apkopju intervālu pārsniegšana līdz vienam mēnesim vai 1500 km. Gadījumos, kad automašīnas bojājuma cēlonis ir tieši saistīts ar tehniskās apkopes intervāla neievērošanu, klientam garantija bojātās detaļas nomaiņai tiek atteikta. Piemēram, ir bojāta turbīna. Tās darbība ir tiešā saistībā ar eļļošanu, un, ja klients nebūs laikus veicis apkopi, garantijas remonts par turbīnas maiņu tiks atteikts.

 Ja bojāts motors un ar to saistītie mezgli, izmaksas var būt simtos un pat tūkstošos. Labi, ja ir spēkā garantija un par to maksā ražotājs, bēdīgi, ja neizdarības pēc no kabatas ārā jāvelk savs maks.

To saka Renault un Dacia

Pieļaujam atkāpes no apkopes termiņiem 20–25% apjomā. Ja apkope veicama ik pēc 20 000 km, tiek pieļauts, ka klients to pārsniedz par četriem tūkstošiem. Latvijas ceļu apstākļos, sevišķi ziemas/pavasara sezonās rekomendējam ievērot termiņus, jo apkopju starplaikā, iespējams, radušies mehāniski bojājumi, kuru nenovēršana var radīt remontizdevumus, ko garantija nesedz, piemēram, mehāniski saplēstas putekļu gumijas dēļ bojāta pusass netiek mainīta garantijas ietvaros. Apkopju termiņu neievērošanas gadījumā tūlītēju sankciju nav.

Tomēr gadījumos, kas saistīti ar apkopes neveikšanu, garantija tiek atteikta. Piemēram, ja netiek laikus nomainīta vārstu piedziņas siksna un tā plīst, garantija šim defektam tiek atteikta.

To saka Subaru

Apkopju termiņš noteikti jāievēro, tomēr klientam, kas nokavējis dažus simtus kilometru, atteikts netiek. Nokavēta apkope var būt par pamatu garantijas pārtraukšanai, taču katru gadījumu izskata individuāli, tiek ņemta vērā kilometrāža un veids, kā īpašnieks mašīnu ekspluatējis. Auto īpašnieks var pretendēt uz pretimnākšanu pēcgarantijas periodā, tiesa, papildus tiek vērtēts, par kādām detaļām un summām ir runa.

To saka Škoda

Atkāpju no garantijas apkopju intervāla nav – lai saglabātos garantija, visas apkopes un kontrolapskates jāveic laikus. Gadījumā, ja ir sīkas novirzes, klients tiek brīdināts, bet garantija netiek ierobežota. Ja novirzes ir būtiskas, garantija tiek atteikta vai ierobežota. Pēcgarantijas laikā katrs defekts tiek izvērtēts individuāli un atkarībā no apstākļiem garantija var tikt piemērota dažādās kombinācijās, piemēram, mazs nobraukums un netipisks defekts – tiek piemērota garantija vai apmaksājam 50% darba un 100% detaļu.

To saka Toyota, Lexus

Toyota un Lexus rūpnīcas garantijas nosacījumi paredz, ka automašīnas tehniskā apkope jāveic saskaņā ar ražotāja paredzēto tehnisko apkopju grafiku (ik pēc 15 000 km vai reizi gadā) ar pieļaujamo novirzi 30 dienas vai 1500 km (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Ja Toyota vai Lexus automašīnai netiek veikta tehniskā apkope atbilstoši tehniskās apkopes grafikam, garantija daļām, kas attiecas uz tehnisko apkopi, nebūs spēkā. Uz daļām, kas nav saistītas ar tehniskajām apkopēm, garantija paliek spēkā. Garantijas periods Toyota un Lexus automašīnām ir strikti noteikts – trīs gadi vai 100 000 km nobraukums.

To saka Volvo 

Pieļaujamās atkāpes no apkopes intervāla (nobraukuma) garantijas instrukcijās nav noteiktas. Ražotāja noteiktais maiņas intervāls tiek uzskatīts par maksimāli pieļaujamo, un tas ir 20 000 kilometru.

Nekas briesmīgs nenotiks arī tad, ja tiks nobraukts nedaudz virs noteiktā intervāla, protams saprāta robežās.

Ja intervāls tiek pārsniegts nedaudz (aptuveni līdz 2000 km), nekādas sankcijas netiek piemērotas, ja nobraukts ir krietni vairāk, klients tiek brīdināts par iespējamajām sekām un veikts attiecīgs ieraksts gan apkopes grāmatiņā, gan mūsu datubāzē. Garantija netiek apturēta.

To saka Volkswagen

Apkopes intervālu pārsniegšanas robežas nekur nav atrunātas. Volkswagen struktūras ietvaros esam toleranti, bet arī stingri acīm redzamas situācijas izmantošanas gadījumos. Piemēram, ja ierodas uz servisu ar iespējamu garantijas prasību pēc nokavētiem 5000 kilometru, var rasties grūtības, jo var gadīties, ka savlaicīgi apkopes laikā konstatētu bojājumu (īpaši tas attiecas uz krāsas un lakas garantiju) varēja novērst ar mazākiem līdzekļu ieguldījumiem. Tiesa, garantija tādos gadījumos netiek pārtraukta – ir jāvērtē, vai konkrētais defekts ir tiešā sakarā ar apkopes darbiem.

Rezumējums

Kā redzams no aptaujas, vairākums autotirgotāju ir gatavi nelieliem kompromisiem, un gandrīz visiem kaut kas ir piedāvājams pēcgarantijas periodā. Daļa ir izdarījusi korekcijas pakalpojumu cenās atbilstoši šābrīža apstākļiem. Mēs tomēr sakām: tīģeri aiz ūsām raustīt nevajag un paļauties uz «varbūt paveiksies» arī nav prāta darbs.

Jāņem vērā, ka tirgotājiem, tāpat kā autobraucējiem, patlaban jāiztiek ar ierobežotiem līdzekļiem, kas samazina elastību lēmumu pieņemšanā. Tāpat kā ar finanšu pakalpojumiem, būtiska ir komunikācija – ja radusies situācija, ka nevarat apkopi veikt laikus, noteikti sazinieties ar dīleri, informējiet par stāvokli un noskaidrojiet, kāds būtu optimālais rīcības plāns.

0 komentāri

Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

Lasi citur

GADA KOSMĒTIKA 2020

 

Veselība

Vairāk

Receptes

Vairāk

Privātā Dzīve

Vairāk

Ieva

Vairāk

Mans Mazais

Vairāk

Māja un Dārzs

Vairāk

AutoBild.lv

Vairāk

Astes

Vairāk

Klubs

Vairāk

Santa+