• Ģimenes ārsts

    Ģimenes ārsts ir speciālists, kas pārzina personas medicīnisko vēsturi, konsultē saistībā ar veselības profilaksi un ārstēšanu.

    Ģimenes ārsts nosaka un ārstē lielāko tiesu slimību, kas var būt gan akūtas, gan hroniskas, bet citos gadījumos iesaka, pie kāda speciālista vērsties. 


    Kopā 17 ieraksti
    Santa+