• Vakcīna

    Vakcīna jeb aizsargpote ir medikaments, ar kuru veic slimību profilaksi.

    Vakcīnas sastāvā ir aktīvā viela, kas ierosina imūnsistēmas atbildes reakciju, organismā sākot veidot antivielas. Sastopoties ar konkrētas infekcijas izraisītāju, antivielas to neitralizē. Katra vakcīna ir paredzēta noteiktai slimībai.

    Vakcīnas iedala dzīvajās (sastāvā ir nekaitīgi novājināti vīrusi vai mikrobi), nedzīvajās (sastāvā ir nogalināti vīrusi vai mikrobi), ķīmiskajās (sastāvā ir ķīmiski izdalīti antigēni) un mikroorganismu metabolītu vakcīnās.


    Kopā 178 ieraksti
    Abonē