• Nodokļi

    Nodoklis ir obligāts ar likumu noteikts maksājums, kuru veic juridiskas vai fiziskas personas, lai veidotu daļu no valsts budžeta.


    Kopā 90 ieraksti
    Abonē