• 7 mīlestības pakāpes – kā saglabāt attiecības katrā no tām?

  Attiecības
  Kaija Zemberga
  23. maijs
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Foto: wavebreakmedia / Shutterstock
  Mīlestība nav galamērķis, tas ir ceļš. Kāpjot arvien augstāk pa attiecību stiprināšanas pakāpieniem un pārvarot grūtības ceļā, var iegūt patiesu, dziļu, nesaraujamu mīlestību. Kā to kopt, noturēt un saglabāt?

  Raksts no žurnāla Ieva arhīva

  Konsultē Elvita Rudzāte, dzīves izpratnes skolotāja, grāmatu Piedošanas mācība un Mīlestības brīnums autore.

  1. Iemīlēšanās

  Divi cilvēki satiekas, iepazīstas, ir klikšķis, vilkme, un viens otra dēļ zaudē galvu. Patiesībā jau viss sākas enerģētiskā līmenī – ar skatienu, dažiem pārmītiem vārdiem, un tad sāk plūst mīlestības enerģija. Virmo kaisle, emocijas valda pār prātu, tas ir rozā briļļu laiks, kad otra trūkumus neredzi (tiesa, šajā stadijā tie arī tiek prasmīgi slēpti). Ir simpātijas, pacilājošas emocijas, taureņi vēderā.

  Agrākos laikos bieži vien jau šajā periodā pāris apprecējās, mūsdienās sāk kopdzīvi nereģistrētās attiecībās. Taču ir arī pāri, kas veido attiecības, apejot iemīlēšanās stadiju, – iepazīstas internetā, sarakstās, pēta viens otra bildes, tad satiekas randiņā, sarunājas, salīdzina ar citiem portālā iepazītajiem, ar prātu izsverot, vai varētu izdoties kopdzīve. Arī senajos laikos, kad vecāki izvēlējās bērnam partneri, vētrainā iemīlēšanās stadija palika nepiedzīvota, jo laulātie nereti viens otru ieraudzīja tikai pie altāra.

  • Kā saglabāt attiecības?

  Sākuma stadijā attiecības neizjūk, jo abi ir neprātīgi iemīlējušies viens otrā. Tie, kas izbaudījuši šīs izjūtas, atceras tās visu mūžu un vēlētos vēlreiz piedzīvot. Starp citu, iemīlēšanās posmu piedzīvo ne tikai jaunieši – taureņi vēderā mēdz dejot arī piecdesmit un astoņdesmit gadu vecumā. Nobriedušā vecumā šīs izjūtas var būt pat spēcīgākas.

  2. Apjukums

  Iemīlēšanās burvību sāk aizēnot vilšanās, dusmas, aizvainojums, jo mīlētāji ir nolaidušies uz zemes, rozā brilles ir noņemtas, un prāts sāk valdīt pār jūtām. Kā īlens no maisa izlien partnera trūkumi, kas iemīlēšanās stadijā tika slēpti, un ne vienmēr tos ir viegli pieņemt un ar tiem sadzīvot. Ir jāapzinās, ka otra cilvēka rakstura ēnas puses, nepatīkamie, kaitinošie ieradumi ir viņa neapgūtās mācībstundas attiecībās. Taču jāpatur prātā arī tas, ka ne viss, ko otrs uzskata par trūkumu vai nepilnību, patiešām tāds ir.

  • Kā saglabāt attiecības?

  Partneriem ir jāizprot vienkārša patiesība – mums visiem piemīt trūkumi un ēnas puses. Tu pamani nepilnības savā otrajā pusītē, savukārt viņš – tevī. Izprotot savus trūkumus un strādājot ar sevi, cilvēks var mainīties, un tad 3. pakāpe – vēlme pārveidot otru – partnerattiecību attīstības spirālē var arī izpalikt.

  3 svarīgas atziņas par mīlestību

  • Patiesa mīlestība ir sirdī. Tā nav jāmeklē ārpusē, to nevar ietekmēt ārēji apstākļi un notikumi. Cilvēks, kurš mīl patiesi, ir laimīgs, ka viņam dota iespēja mīlēt, negaidot mīlestību pretī.
  • Katrs pa mīlestības attīstības pakāpieniem kāpj individuāli. Laika ierobežojumu nav. Kāds visu dzīvi pārmet otram trūkumus, citi ātri saprot mācībstundas un strauji pakāpjas augšup. 
  • Mīlestības stadijas pāris var izdzīvot atšķirīgi, piemēram, vīrietis ir vēl tikai 3. pakāpē, bet sieviete jau sasniegusi 5. pakāpi. Tas nozīmē, ka viņa jau ir pieņēmusi partnera nepilnības, savukārt viņš turpina sievietei pārmest trūkumus, pāraudzināt, cepties par sīkumiem. Ir pāri, kur viens vēlas pilnveidoties mīlestības ceļā, bet otrs iestrēgst 3. stadijā un visu dzīvi biksta un cenšas pārveidot otru. Laulība var saglabāties, bet viens no partneriem nebūs laimīgs šajās attiecībās. Katrā ziņā attiecības vieglāk glābt, ja abi jau tikuši pāri 4. stadijai.

  3. Pārveidošana

  Partneris mēģina otru pāraudzināt, kas beidzas ar fiasko, jo – pārveidot nevienu nav iespējams, varam mainīties tikai mēs paši. Šajā posmā vai nu to saprotam un mēģinām otru pieņemt tādu, kāds viņš ir, vai arī sākas nemitīgi strīdi par sīkumiem – viens otram pārmet par netīriem traukiem, neizmazgātu vannu, nenopļautu zālienu utt. Ja mīlestība netiek attīstīta, jūtas pamazām noplok.

  Partneri nonāk izvēles priekšā – vairot mīlestību sevī vai attālināties vienam no otra.

  Ja viens no pāra izvēlas mīlestības ceļu – nereaģē uz pārmetumiem, neiesaistās strīdos un ar mīlestības pilnu sirdi noraugās otrā, tas vēl nenozīmē, ka attiecībās iestāsies miers un laime. Pāraudzinātāja dusmas var augt augumā, jo viņš uzskata, ka partneris kļuvis pavisam neciešams, jo neņem vērā viņa aizrādījumus un piezīmes. Ja netiek akceptēti trūkumi sevī, attiecības izjūk.

  Šajā stadijā visbiežāk irst nereģistrētas attiecības, bet oficiālās laulības saites – īpaši tad, ja ir bērni, – ir stiprākas, jo pārim ir jārūpējas par bērniem, par kopīpašumu. 

  • Kā saglabāt attiecības?

  Ir jāapzinās, ka partneri nevar pārveidot, un vēlreiz rūpīgi jāizvērtē, vai tas, kas kaitina otrā, nepiemīt arī pašam – bieži vien tie trūkumi, kas pamanāmi otrā, slēpjas arī pašā. To var palīdzēt ieraudzīt kāds cilvēks no malas – speciālists vai, teiksim, draudzene. Neapzinoties to, kas īsti otrā cilvēkā nav pieņemams, šīs neapgūtās mācībstundas var ietekmēt ne tikai attiecību stabilitāti, bet arī veselību, profesionālo darbību un citas jomas. Cilvēks pierod pie savas negatīvās enerģijas, un, lai gan tā destruktīvi ietekmē attiecības mājās un darbā, viņu pašu tā vairs netraucē.

  4. Pieņemšana

  Partneris mācās otru pieņemt tādu, kāds viņš ir, saprotot, ka viņā var būt arī nepilnības, nelāgi ieradumi. Te nu svarīgi pietiekami kritiski paraudzīties arī uz sevi, tad ir vieglāk būt iecietīgam pret otru. Piemēram, sievietei nepatīk, ka vīrietis smēķē, un viņa pat neiedomājas, ka šādas tādas atkarības piemīt arī viņai pašai (atkarība no kafijas, no seriāliem, no interneta spēlītēm vai citas). Pieņemt otra trūkumus, samierināties ar tiem, protams, nav viegli, bet ar laiku tie vairs netraucē un nekaitina.

  Turpinās mīlestības attīstība, attiecību izaugsme. Savukārt tie pāri, kuri jau attiecību 3. pakāpē nespēja izprast, ka otrs jāpieņem tāds, kāds viņš ir, šajā stadijā vēl vairāk attālinās. Intīmā tuvība turpinās, bet dvēseliskā saskaņa izplēn. Partneri var runāt par dažādām tēmām, rūpēties par bērniem, sadzīvi, bet tas nenozīmē, ka viņi ir tuvi. Ja turpinās pārmetumi, attiecības izjūk. Arī šajā posmā biežāk šķiras tie pāri, kas dzīvo nereģistrētā savienībā un ir bez bērniem un kopīgas mantas.

  • Kā saglabāt attiecības?

  Ir jāmeklē attiecību problēmu sakne un jāatver sirds mīlestībai. «Darbs ar sirdi nepieciešams visos līmeņos,» uzsver Elvita Rudzāte. «Piemēram, ja attiecībās parādījušas problēmas ar neuzticību, dažkārt sievietes mēdz teikt: ar prātu spēju vīram piedot sānsoli, bet ar sirdi ne. Ir par maz situāciju izprast ar prātu – problēmu var atrisināt tikai ar sirdi. Lai cik dziļa krīze attiecībās būtu, to iespējams novērst, ja partneri vēlas strādāt ar sevi.»

  5. Otrā mīlestība

  Cilvēki, kas iepriekšējās pakāpēs mācās pieņemt otras puses trūkumus, šajā stadijā tos jau ir pieņēmuši, un viņu sirds atveras otrai mīlestībai – partneris tiek iemīlēts no jauna. Tās ir ļoti spēcīgas jūtas.

  Savukārt tie, kas joprojām nav spējuši samierināties ar otra trūkumiem un nepilnībām, pēc dvēseliskās attālināšanās piedzīvo krīzi arī intīmajās attiecības – tās kļūst aizvien vēsākas un retākas.

  Pāris, iespējams, turpina attiecības, taču šajā stadijā var sākt krāpt otru pusi, parādās kārdinājumi. Vai arī, saglabājot uzticību partnerim, cilvēks mīlestības piepildījumu rod kur citur – darbā, hobijos. Otrās mīlestības stadijā iespējama arī pārāk stipra pieķeršanās partnerim, un tas var būt slazds, jo pieķeršanās nav patiesa mīlestība.

  Pieķeršanās var radīt ciešanas, bet patiesa mīlestība sāpes nerada. Tātad svarīgi ir mīlēt cilvēku no sirds, bet atbrīvoties no pieķeršanās, neuzskatīt otru par savu īpašumu.

  • Kā saglabāt attiecības?  

  Ja attiecībās jūtama dvēseliska un intīma atsvešināšanās, tikai gara stiprināšana, garīga izaugsme, dievišķo likumu izpratne var glābt attiecības. Jo cilvēks ir spēcīgāks garā un pakāpies augstāk pa mīlestības attīstības pakāpieniem, jo pārbaudījumi nopietnāki. Ja cilvēks aiziet no attiecībām, viņam visas mīlestības attīstības stadijas jāsāk no jauna.

  6. Dziļa pieķeršanās

  Pāri, kas iepriekšējā pakāpē izbaudīja otru mīlestību, šajā posmā viens pret otru izjūt arvien dziļākas jūtas, viņi ir kļuvuši tik svarīgi viens otram, ka vairs nespēj iztēloties dzīvi bez otra. Taču arī tad, ja attiecības jau nonākušas 6. pakāpē un ir ļoti stipras, šajā savienībā iespējami pārbaudījumi, piemēram, vienam no pāra var būt sānsolis.

  Bet pāri, kas iepriekšējā stadijā piedzīvojuši intīmo atsvešināšanos, šajā posmā bieži vien šķiras, jo ir noguruši no savas neizdevušās kopdzīves. Šajā laikā bērni parasti jau ir izauguši, un pāri vairs netur kopā pienākums pret viņiem.

  • Kā saglabāt attiecības?

  Ir jāstiprina sevi garīgi. Tikai garīgā izaugsme, darbs ar sevi, vēlme izprast dzīvi, saprast, kā dievišķie likumi ietekmē partnerattiecības, palīdzēs saglabāt attiecības. Lai kā varbūt vilina iespēja uzsākt citas attiecības, ir jāatrod sevī spēks un jāsaka nē, jo attiecības, kas jau sasniegušas 6. pakāpi, ir milzīga vērtība.

  7. Patiesa mīlestība

  To sauc arī par beznosacījumu mīlestību. Cilvēki vairs neuzskata otru pusi par savu īpašumu, un, lai kas notiktu, turpina viņu mīlēt. Patiesu mīlestību neietekmē ne apkārtējo viedoklis, ne tuva cilvēka pieļautās kļūdas, ne arī kādi citi apstākļi. Ja abi sasnieguši šo stadiju, nekas viņus nespēj šķirt. Pat ja mīļotais nomirst, otrs turpina laimīgi dzīvot, dziļi sirdī glabājot mīlestību. Šo stadiju sasniedz tie, kas partneri mīl bez nosacījumiem – patiesi un dziļi.

  • Kā saglabāt attiecības

  Attiecības šajā stadijā var izjukt, ja viens no partneriem mīlestības izaugsmē nav ticis tālāk par 3. pakāpi. Otra puse viņam ļaus iet, turpinot mīlēt, bet tam, kurš pamet attiecības, mīlestības attīstības pakāpes būs jāiziet no jauna, jāizprot dzīves mācībstundas, citādi arī nākamā kopdzīve klibos. «Dzīve nav un nevar būt viegla,» saka Elvita Rudzāte. «Dzīve ir attīstība, un attiecības ir ļoti vērtīgas mācībstundas dvēseles izaugsmei.»

  Rituāls

  Atver sirdi mīlestībai!

  Lai atvērtu sirdi mīlestībai, tā jāatbrīvo no negatīvajām īpašībām, sajūtām, izpausmēm. Iztēlojies, ka tev rokās ir gabaliņš baltas drānas un to samērcē dzidrajā ūdenī, kas skalojas tev pie kājām. Tad iedomājies, ka turi rokās savu sirdi – tā ir gluži kā kristāla trauks. Taču šis trauks dzīves laikā kļuvis nespodrs, apsūbējis ar negatīvajām enerģijām.

  Ņem ūdenī samērcēto balto drānu un kārtu pēc kārtas nomazgā savas negatīvās īpašības un emocijas – naidu, nepatiku, bailes, dusmas, slinkumu, skaudību. Rituālu atkārto katru dienu. Tas paņems dažas minūtes laika, taču sirds ar katru dienu uzņems arvien vairāk dievišķās mīlestības vibrāciju.   

  0 komentāri

  Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

  Pievienot komentāru

  Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

  Satura mārketings

   

  Veselība

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Personības

  Vairāk

  Skaistums un mode

  Vairāk

  Bērni

  Vairāk

  Māja un dārzs

  Vairāk

  Izklaide

  Vairāk

  Labākai dzīvei

  Vairāk

  Aktuāli

  Vairāk

  Abonē