• SPKC

    Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde un tā darbības mērķis ir īstenot valstī sabiedrības veselības politiku epidemioloģiskās drošības un slimību profilakses apakšjomās un veselības aprūpes politiku veselības aprūpes kvalitātes apakšjomā un nodrošināt veselības veicināšanas politikas īstenošanu un koordināciju.


    Kopā 62 ieraksti
    Abonē