• Kam Rīgā šogad samazināsies nekustamā īpašuma nodoklis?

  Aktuāli
  Aiva Alksne
  21. janvāris, 2020
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Foto: pixabay
  Pašlaik nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saņem 72 040 rīdzinieki. Tomēr daudzi joprojām savas iespējas neizmanto. Konsultē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis.

  Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību valstī regulē likums  Par nekustamā īpašuma nodokli. Saeima un valdība nolemj, kādas būs nodokļu likmes un kā tās saistītas ar īpašuma kadastrālo vērtību. Savukārt pašvaldībām ir tiesības sniegt atbalstu noteiktām iedzīvotāju grupām un piešķirt tām nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Pieņemot saistošos noteikumus, pašvaldības var noteikt nekustamā īpašuma likmi 0,2–3% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, kā arī samazinātās likmes – 0,2–0,6% noteiktiem īpašumiem. «Kam un kādus atvieglojumus piešķirt – kopējas kārtības visām Latvijas pašvaldībām nav. Rīgā mēs paši vienojamies par atbalsta politiku un tās prioritātēm. Protams, cilvēki gribētu lielākus atvieglojumus, un mēs saprotam šo vēlmi, bet ir jāsaprot, ka pašvaldības izdevumi gadu no gada pieaug, un tam visam nepieciešami līdzekļi no nodokļiem. Tāpēc mūsu uzdevums galvenokārt ir palīdzēt mazāk nodrošinātām iedzīvotāju kategorijām,» stāsta Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis. 

  Tā kā aptuveni 85% rīdzinieku dzīvo tipveida dzīvokļos, viņu mitekļiem nodoklis tiek aprēķināts pēc šādām likmēm:

  • 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 eiro;
  • 0,4% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000, bet nepārsniedz 107 000 eiro; 
  • 0,6% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 107 000 eiro.

  Savukārt par zemi, arī zem daudzdzīvokļu mājām, nodokli aprēķina 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

  ! Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai ņem vērā īpašuma kadastrālo vērtību, ko aprēķina Valsts zemes dienests. Konkrētā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bez maksas var uzzināt portālā www.kadastrs.lv.

  Ko paredz jaunie noteikumi

  Pērn Rīgas dome pieņēma jaunus saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību. Tajos ir saglabātas līdz šim spēkā esošās nodokļa atvieglojumu kategorijas un atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi, tomēr ir arī izmaiņas.

  • Cilvēkiem ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kā arī viņu radiniekiem, kas deklarēti tajā pašā adresē, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmērs tiek palielināts no 50% uz 70%.
  • Noteikts platības ierobežojums, par kuru piešķirams nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos.
  • Atsevišķām iedzīvotāju kategorijām ieviests papildu nosacījums, ka atvieglojumus nepiešķir, ja cilvēks gūst ienākumus no sava nekustamā īpašuma (vai tā daļas) – izīrējot, iznomājot vai izmantojot saimnieciskajai darbībai.
  • Precizēti nosacījumi atvieglojumiem par nekustamo īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācijas, nosakot, ka atvieglojumi piemērojami tikai tad, ja nekustamo īpašumu pastāvīgi izmanto tikai un vienīgi pati sabiedriskā labuma organizācija, turklāt atvieglojumi vienam cilvēkam gadā nevar pārsniegt 5000 eiro.
  • Atvieglojumus par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli un tiek saglabātas atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem, ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošu apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūve, rekonstruētām, restaurētām ēkām uz viena cilvēka pieteikuma pamata saņems visi ēkas kopīpašnieki. Noteikts, ka pieteikumi šo atvieglojumu saņemšanai iesniedzami tikai elektroniski.
  • Par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli un saglabātas atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem, piemēros atvieglojumus 25% apmērā, savukārt 50% atvieglojumam būs nepieciešams papildus veikt ēkas fasāžu pilnu atjaunošanu vai pārbūvi un izbūvēt ēkas fasādes dekoratīvo apgaismojumu, nodrošinot tā darbību diennakts tumšajā laikā.
  • Atvieglojumus par dzīvojamo māju, kuras pārvaldīšanas tiesības pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, piešķir līdz 2021. gadam (ieskaitot).
  • Saistošie noteikumi papildināti ar noteikumu, ka atvieglojumus nepiešķir par periodu, par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

  Par tukšiem dzīvokļiem jāmaksā vairāk

  Noteikumi joprojām nosaka: ja dzīvoklī neviens nav deklarēts, samazinātās likmes vietā tiek piemērota likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Piemēram, ja dzīvokļa kadastrālā vērtība ir 20 000 eiro un tajā deklarēts vismaz viens cilvēks, nekustamā īpašuma nodoklis ir 40 eiro gadā, bet, ja dzīvoklī neviens nav deklarēts, nekustamā īpašuma nodoklī jāsamaksā 300 eiro.

  ! Lai dzīvokļa īpašumam varētu piemērot samazināto nodokļa likmi (0,2% vai 0,4%, vai 0,6%), dzīvoklī jābūt deklarētam vismaz vienam iedzīvotājam, turklāt viņam konkrētajā adresē jābūt deklarētam taksācijas gada 1. janvārī pulksten 00.00

   «Diemžēl daudzi pie mums joprojām ierodas gada sākumā un saka, ka neesot paspējuši piedeklarēties, vai to var izdarīt tagad? Tas noteikti ir jāizdara līdz 1. janvārim. Ja deklarējas īpašumā pēc 1. janvāra, tad tikai nākamajā gadā nodokli varēs maksāt pēc samazinātās likmes,» skaidro Ilmārs Ziedonis.

  Atvieglojumi ģimenēm ar bērniem

  Visvairāk nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti ģimenēm ar bērniem – tie veido aptuveni pusi no visu atvieglojumu apjoma.

  ! Atvieglojumi ģimenei ar vienu bērnu ir 50% no aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ģimenei ar diviem bērniem – 70%, bet ar trim vai vairāk bērniem – 90% no aprēķinātās nodokļa summas. Šis atvieglojums attiecas arī uz nodokli par zemi, kas atrodas zem mājas.

  Vienīgais nosacījums atvieglojumu saņemšanai – īpašumā taksācijas gada 1. janvārī jābūt deklarētam vismaz vienam no vecākiem kopā ar bērniem. Kā rīkoties, piemēram, situācijā, kad ģimenei ar, teiksim, diviem bērniem pieder divi dzīvokļi, jo viens ir, piemēram, mantots? «Skaidrs, ka mantotajā dzīvoklī noteikti jādeklarējas kādam no ģimenes locekļiem, piemēram, mammai, lai par to tiktu piemērota samazinātā likme (0,2% līdz 0,6%). Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, būtu rūpīgi jāapsver, kurā no dzīvokļiem deklarēt bērnus. Ja mantotā dzīvokļa kadastrālā vērtība ir augstāka, tad, iespējams, izdevīgāk būtu tajā deklarēt abus bērnus uzreiz, lai saņemtu 70% atvieglojumus par dārgāko nekustamo īpašumu, bet otrajā dzīvoklī deklarēt tikai tēti. Vai varbūt sadalīt bērnus abos dzīvokļos, lai par katru saņemtu atvieglojumus 50% apmērā,» iesaka Ilmārs Ziedonis.

  ! Atvieglojumus var saņemt ne tikai ģimenes ar bērniem vecumā līdz 19 gadiem, ja bērni mācās skolā, bet arī ģimenes ar bērniem vecumā līdz 24 gadiem, ja viņi iegūst izglītību vispārējā, profesionālajā, augstākajā vai speciālajā mācību iestādē pilna laika klātienes programmā.

  No 2018. gada 1. janvāra daudzbērnu ģimenes var saņemt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā arī tad, ja tās dzīvo kopā ar kādu no vecvecākiem īpašumā, kas pieder šim vecvecākam. Lai saņemtu atvieglojumus, taksācijas gada 1. janvārī nekustamajā īpašumā jābūt deklarētam gan vecākam vai viņa laulātajam kopā ar vismaz trim bērniem, gan vecvecākam, kam pieder konkrētais īpašums.

  Katram pašam jāinteresējas

  «Kopējais atvieglojumu apjoms, ko Rīgas pašvaldība sniedz galvaspilsētas iedzīvotājiem, katru gadu palielinās,» stāsta Ilmārs Ziedonis. «Taču diemžēl ne visi zina par atvieglojumiem, kas viņiem pienākas. Uzskatāms piemērs – mākslinieces Džemmas Skulmes stāsts. Viņas ģimenei pieder māja Mežaparkā, kas ir prestižs Rīgas rajons, tāpēc aprēķinātais nodoklis, protams, ir iespaidīgs. Bet, kad pārbaudījām, noskaidrojās, ka ģimenei ir tiesības uz ievērojamiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, bet diemžēl savas tiesības ģimene nezināja. Tāpēc aicinu visus galvaspilsētas iedzīvotājus lieku reizi painteresēties, vai viņiem pienākas nekustamā īpašuma atvieglojumi. Iespējams, cilvēks nemaz nezina, ka viņš to var saņemt, piemēram, par ēku, kurā esošie dzīvokļi ir privatizēti no pašvaldības vai privatizēti kā kooperatīvie dzīvokļi,» saka Ilmārs Ziedonis.

  Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides

  90% atlaidi saņem:

  • iedzīvotāji, kam ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas statuss;
  • vientuļi pensionāri, vientuļi 1. vai 2. grupas invalīdi;
  • cilvēki, kuriem pašiem vai viņu laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • iedzīvotāji, kuriem taksācijas gada 1. janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju;
  • cilvēki, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 
  • bērni invalīdi vai cilvēki, kam ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šī cilvēka vai tā laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa.

  70% atlaidi saņem:

  • 1. vai 2. grupas invalīdi;
  • iedzīvotāji, kuriem ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
  • pensionāri un 1. vai 2. grupas invalīdi, kuriem nav pilngadīgu bērnu un kuri savā dzīvesvietā deklarēti vieni vai kopā ar vēl vienu personu, kas ir pensionārs vai 1. vai 2. grupas invalīds;
  • cilvēki, kuriem pašiem vai laulātajiem taksācijas gada 1. janvārī ir divi bērni vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

  50% atlaidi saņem:

  • pensionāri, kam ir pilngadīgi bērni un kuri savā dzīvesvietā deklarēti vieni vai kopā ar vēl vienu pensionāru vai 1. vai 2. grupas invalīdu;
  • politiski represētie;
  • cilvēki, kuriem pašiem vai laulātajiem taksācijas gada 1. janvārī ir viens bērns vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņš turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • cilvēki, kuriem ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar 1. vai 2. grupas invalīdu, kas ir šī laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem.

  0 komentāri

  Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

  Pievienot komentāru

  Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

  Satura mārketings

   

  Veselība

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Personības

  Vairāk

  Skaistums un mode

  Vairāk

  Bērni

  Vairāk

  Māja un dārzs

  Vairāk

  Izklaide

  Vairāk

  Labākai dzīvei

  Vairāk

  Aktuāli

  Vairāk

  Abonē