• Iekaisums

    Iekaisums ir patoloģisks process — atbildes reakcija uz organisma audu bojājumu vai patogēna kairinātāja (ķīmiska, bioloģiska vai cita rakstura) iedarbību. Iekaisumā no audiem tiek aizvadīti bojājumā radušies produkti un (iespēju robežās) paši kairinātāji, kā arī notiek audu atjaunošanās bojājuma vietā.

    Dažādu iekaisumu nosaukumus latviešu valodā mēdz veidot, bojātā orgāna grieķiskajam vai latīniskajam nosaukumam pievienojot izskaņu "-īts" — dermatīts (ādas iekaisums), gastrīts (kuņģa iekaisums), neirīts (nervu iekaisums) u. tml.

    Dažiem iekaisumiem ir atšķirīgi nosaukumi, piemēram, pneimonija — plaušu iekaisums vai angīna — mandeļu iekaisums.


    Kopā 58 ieraksti
    Abonē