• Garīgā veselība

    Garīgi vesela sabiedrība ir būtisks nosacījums, lai radītu stabilu un drošu ekonomisko, sociālo, darba, dzīves vidi un sekmētu labklājību, savukārt katra cilvēka garīgo veselību, bieži vien pat vairāk nekā fizisko, ietekmē sociālie, ekonomiskie un vides faktori, dzīvesveids, paradumi un zināšanas.


    Kopā 67 ieraksti
    Abonē