• Šobrīd

  weather img

  Rīga -2°C

  UZVARI CĪŅĀ AR BLAUGZNĀM

  Vai ģimenes ārstam drīkst zvanīt vakaros un brīvdienās?

  Padomi
  Lolita Lūse
  Lolita Lūse
  30. maijs, 2019
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Lai gan ģimenes ārstu var mainīt, ir cilvēki, kas par savu dakteri sūdzas gadu no gada: uz analīzēm un izmeklējumiem nesūta, uz telefona zvaniem neatbild, bet rindā jāgaida stundām ilgi. Lūk, atbildes, ko pacientiem sniedz ģimenes ārstus uzraugošā iestāde – Nacionālais veselības dienests.

  Kādus pakalpojumus var saņemt pie visiem ģimenes ārstiem?
  Pirmo palīdzību vienkāršu traumu gadījumos, ārstēšanu, ja gadījies saslimt. Ģimenes ārsta praksē var nodot analīzes un veikt vienkāršākos izmeklējumus. Ģimenes ārsts izraksta receptes medikamentiem (arī kompensējamajiem) un, ja nepieciešams, nosūtījumus konsultācijām pie speciālistiem, izmeklējumiem un dienas stacionāram vai slimnīcai. Tāpat ģimenes ārsta praksē nodrošina jaundzimušo un bērnu aprūpi, kā arī profilaktiskās apskates un vakcināciju. Ģimenes ārsts atbild uz pacienta jautājumiem par veselību. Vēl ģimenes ārsts atbilstoši prakses cenrādim sniedz pakalpojumus, ko neapmaksā valsts, piemēram, izsniedz maksas izziņas.

  Vai visus valsts veselības aprūpes pakalpojumus varu saņemt pilnā apmērā arī tad, ja ģimenes ārsta man nebūtu?
  Ģimenes ārsts savā praksē nodrošina valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un ir tiesīgs izsniegt nosūtījumu dažādu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai. Daudzus no tiem var saņemt tikai ar nosūtījumu. Piemēram, lai dotos uz valsts apmaksātu izmeklējumu vai saņemtu speciālista konsultāciju, nepieciešams nosūtījums no ārsta, kurš ir līgumattiecībās ar valsti.

  Vai ārstam mani jāmeklē, ja neesmu pie viņa bijusi jau vairākus gadus?
  Ja pacients ilgi nav apmeklējis sava ģimenes ārsta praksi, būtu vēlama šāda saziņa, apvaicāšanās un atgādinājums par iespēju doties uz profilaktisko pārbaudi. Cilvēks, kurš gada laikā nav vērsies pie sava ģimenes ārsta saistībā ar kādu slimību, var pieteikties valsts apmaksātai profilaktiskajai vispārējā veselības stāvokļa pārbaudei, par kuru nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums, kas ir 1,42 eiro. Apskates laikā ģimenes ārsts iztaujā pacientu, izvērtē vispārējo veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā izmēra asinsspiedienu un nosaka pulsu, izklausa sirdsdarbību un plaušas, iztausta vēderu, apskata limfmezglus, novērtē vairogdziedzeri, apskata un iztausta krūšu dzie­dzerus u. c.

  Vai mans ģimenes ārsts saņem par mani naudu arī tad, ja es pie viņa neeju?
  Jā, ģimenes ārsts saņem finansējumu par visiem praksē reģistrētajiem pacientiem. Papildus valsts finansējumam ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai (telpām, komunālajiem maksājumiem, tehnoloģiskajam nodrošinājumam, medicīnisko preču nodrošinājumam utt.) un citiem maksājumiem (piemēram, piemaksa par māsas vai ārsta palīga darbu, hroniski slimo pacientu aprūpi, par praksē veiktajām manipulācijām utt.) no Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārsta prakses saņem arī maksājumu jeb kapitācijas naudu – 1,92 eiro mēnesī par katru praksē reģistrēto pacientu. Kopumā katra ģimenes ārsta prakse no valsts budžeta līdzekļiem prakses darbības nodrošināšanai saņem vidēji 4320 eiro mēnesī un arī ikgadējo darba kvalitātes maksājumu.

  Ģimenes ārsta maiņa


  Kā izvēlēties sev ģimenes ārstu?
  Vislabāk izvēlēties ārstu, kura prakse atrodas tuvu deklarētajai dzīvesvietai. Ģimenes ārstus, kas ir līgumattiecībās ar valsti un reģistrē pacientus attiecīgajā teritorijā, var noskaidrot, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta konsultatīvo tālruni 80001234 no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 17, bet piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15. To var uzzināt arī mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļas Veselības aprūpes pakalpojumi nodaļā Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.

  Kā notiek pārreģistrēšanās?
  Reģistrēties vai pār­reģistrēties pie ģimenes ār­sta var, izmantojot E-veselības portālu www.eveseliba.gov. lv vai arī valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www. latvij­a. lv. Ja iespējas elektroniski reģistrēties nav, var doties arī uz izvēlētā ģimenes ār­sta praksi un no­slēgt vienošanos klātienē. Lai to izdarītu, jāsazinās ar ār­sta praksi un jāvienojas par apmeklējuma dienu un laiku. Jau pirmajā vizītē ar ārstu noteikti jāizrunā, kāda būs jūsu sadarbība – ko darīt tad, ja steidzami nepieciešama palīdzība, jāpārrunā, kādus pakalpojumus varēs saņemt ģimenes ārsta praksē, kā pieteikt mājas vizītes. Noteikti jānoskaidr­o arī prakses laiks un visas saziņas iespējas ar ārstu – telefona numurs, e-pasts utt.

  Ja mainu ģimenes ārstu, vai tas jāpasaka līdzšinējam ārstam?  
  Pacients pats var izvēlēties, teikt vai neteikt savam ģimenes ārstam, ka izlēmis dakteri mainīt, bet obligāti tas jādara nav. Ģimenes ārsts elektroniskajā informācijas sistēmā redzēs, ka pacients ir pārreģistrējies pie cita ģimenes ārsta.  

  Kā pacienta dokumenti nonāks pie jaunā ārsta?
  Mainot ģimenes ārstu, jaunizvēlētā ģimenes ār­sta praksē būs jāaizpilda vienošanās veidlapa par pārreģistrāciju. Jaunais ģimenes ārsts piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ievadīs Nacionālā veselības dienesta elektroniskās informācijas sistēmā informāciju par vienošanos. Iepriekšējam ģimenes ārstam būs pienākums nodot jaunajam ģimenes ārstam pacienta medicīnisko informāciju, piemēra­m, izraksta vai citā formā.

  Vai ģimenes ārstam ir pienākums izsniegt pacientam viņa medicīnisko karti?
  Pacienta medicīniskā karte nav pacienta īpašums, līdz ar to ārsti savā starpā vienosies par tajā uzkrātās informācijas nodošanu jaunajam ārstam. Toties pacientam ir tiesības divreiz gadā no ģimenes ārsta bez maksas saņemt izrakstu no savas medicīniskās dokumentācijas.

  Izvēlējos ģimenes ārsta praksi, bet man atteica reģistrāciju, jo prakse esot pilna. Vai tā drīkst?
  Pat tad, ja ārstam ir piln­a prakse (reģistrēti 800 bērni vai 1800 pieaugušie), ārsts nedrīkst atteikt reģistrāciju pacientiem, kam ir deklarēta dzīvesvieta viņa prakses darbības pamatteritorijā, kā arī jau reģistrēto pacientu bērniem, vecākiem vai laulātajam. Atteikumu drīkst sniegt vienīgi tad, ja pacienta deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus ārsta darbības pamatteritorijas.  
   
  Cik bieži var mainīt ģimenes ārstu?
  Tam nav nekādu ierobežojumu. Ja cilvēks vēlas, var mainīt ārstu pat vairākas reizes gadā.

  Ja ārsts nestrādā labi…
  Man šķiet, ka mans ģimenes ārsts strādā pārāk maz – tikai pāris stundiņu no rīta…
  Ģimenes ārsta praksei ir jāievēro noteikts darba laiks. Praksei jābūt atvērtai vismaz 40 stundas nedēļā – šajā laikā praksē jābūt pieejamam ģimenes ārstam vai arī māsai un ārsta palīgam. Ģimenes ārstam pacienti jāpieņem gan rīta stundās – laikā no pulksten 8 līdz 13, gan vakara stundās – no 13 līdz 19. Praksē ik dienu jābūt vismaz vienu stundu ilgam pieņemšanas laikam pacientiem bez iepriekšēja pieraksta – tā dēvētajai akūtajai stundai. Šajā laikā pieņem pacientus ar akūtām slimībām – tos, kam ār­sta konsultācija nepieciešama iespējami ātri. Tomēr arī šajās situācijās ieteicams sazināties ar ārsta praksi un vienoties par vēlamo pieņemšanas laiku.

  Ja gribu pieteikties pie ģimenes ārsta, man līdz vizītei praksē jāgaida vismaz trīs nedēļas…
  Tā nedrīkstētu būt. Plānota medicīniskā palīdzība pacientiem ar iepriekšēju pierakstu jāsniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no pierakstīšanās dienas. Lai pakalpojumu nodrošinātu piecu darbdienu laikā, ģimenes ārsts, ja nepieciešams, pagarina pacientu pieņemšanas laiku.

  Aizbraucu uz ģimenes ārsta praksi, bet tur uz durvīm uzraksts: šodien nebūšu, mani aizvieto cits ārsts. Vai tā drīkst?
  Jā, ģimenes ārstu drīkst aizvietot cits ārsts. Ja ģimenes ārsta prombūtne pārsniedz piecas dienas, bet nepārsniedz divus mēnešus, ģimenes ārsts informē Nacionālo veselības dienestu par savas prombūtnes laiku un rakstveidā iesniedz aizvietotāja akceptētu informāciju par aizvietošanu un tās nosacījumiem. Ja prombūtnes laiks pārsniedz divus mēnešus, noteiktos gadījumos dienests aptur līgumu ar šo ģimenes ārstu un slēdz terminētu līgumu ar viņa aizvietotāju. Ja ģimenes ārsts dodas atvaļinājumā, viņam uz atvaļinājuma laiku ir aizvietotājs. Informācijai par to, kurš aizvieto ģimenes ārstu, kā viņu sazvanīt un kur atrodas viņa prakses vieta, jābūt pieejamai ģimenes ārsta praksē.

  Mans ģimenes ārsts atsakās rak­stīt nosūtījumus uz izmeklējumiem un analīzēm, bet kaimiņienei raksta, tiklīdz viņa kaut ko paprasa. Vai tad ārstiem nav vienoti nosacījumi?
  Ārsta uzdevums ir vizītes laikā iespējami daudz uzzināt par pacientu un izvērtēt, kādi izmeklējumi un analīzes viņam nepieciešami. Katrā ziņā ārstam nav bez ierunām jāpakļaujas visām pacienta iegribām – gribu izmeklēt šo un gribu izmeklēt vēl arī to. Toties pacientam jābūt maksimāli atklātam un jāsaka, kādas ir veselības izmaiņas un sūdzības, kuru dēļ viņš vēlētos doties uz konkrēto izmeklējum­u.

  Gadu no gada ģimenes ārsts man uzraksta nosūtījumu tikai pašām minimālākajām analīzēm – neko ne pa labi, ne pa kreisi. Man ir tāda sajūta, ka ārsts dara visu, lai ietaupītu savu naudu!
  No valsts budžeta līdzekļiem netiek apmaksāta profilaktiskas laboratoriskās analīzes. Nosūtījumu ārsts izraksta, izvērtējot konkrēto gadījumu un balstoties uz savu profesionālo kompetenci.

  Mana ģimenes ārste visu dara pati: saraksta visus dokumentus, atbild telefona zvaniem. Nekad neesmu redzējusi māsiņu vai kādu palīgu! Vai tad ārste drīkst strādāt viena?
  Visticamāk, ārste tomēr nestrādā viena, tikai māsiņas tobrīd nav uz vietas. Ģimenes ārsta praksē obligāti jābūt ārsta palīgam (feldšerim) un/vai māsai.

  Kad man jāiet pie ģimenes ār­sta, nekad nezinu, cik laika tas aizņems, jo iepriekš pieteiktais apmeklējuma laiks ir tikai nosacīts – nekad nekas nenotiek pēc plāna, un dažkārt pie ārsta ieeju pat stundu vēlāk, nekā bijis noteikts.
  Tas ir stāsts par ģimenes ārsta prakses darba plānošanu un organizēšanu. Neērtības ieteicams pārrunāt ģimenes ārsta praksē un vienoties par ārstam un pacientam ērtāko risinājumu.

  Ko darīt, ja cilvēks saslimst brīv­dienās un viņam jau todien vajag slimības lapu, bet ģimenes ārsts nestrādā?
  Var vērsties pie dežūrārsta, kurš sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros.

  Vai tiešām ģimenes ārstam būs nepatikšanas par to, ja nepamatoti izsaukšu neatliekamo medicīnisko palīdzību?
  Ģimenes ārsti saņem informāciju par viņu praksē reģistrētajiem pacientiem, kuri ir nepamatoti izsaukuši Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi gadījumā, kad ir bijusi nepieciešama primārā veselības aprūpe. Ģimenes ārsts var izvērtēt šo informāciju un pieņemt lēmumu par došanos mājas vizītē, saziņu ar pacientu u. c.

  Vai ģimenes ārstam obligāti jāatbild uz pacientu telefona zvaniem arī darbdienu vakaros un svētkos?
  Ir ģimenes ārsti, kas to dara un kas to nedara, – neviens likums vai noteikumi šādu pienākumu ģimenes ārstiem neparedz. Pacienti darbdienās no 17 vakarā līdz 8 rītā var zvanīt Ģimenes ārstu konsultatīvajam tālrunim 66016001. Valsts šādu dienestu ir izveidojusi tieši tam, lai cilvēki ārpus ģimenes ārstu darba laika saņemtu medicīniskas konsultācijas un padomus, kā rīkoties vienkāršu slimību gadījumos: saaukstēšanās, drudzis, vemšana, caureja, muguras sāpes, sāpes vēderā, ausīs, kaklā, brūces, nobrāzumi, cilvēks ir sasities vai arī saasinājusies kāda hroniska kaite. Zvanot uz šo tālruni, nebūs jānosauc ne savs vārds, ne uzvārds, bet, ja mediķi gribēs pārzvanīt, tad gan palūgs nosaukt vārdu, tālruņa numuru un atrašanās vietu.

  Pacienta līdzmaksājums


  Cik maksā vizīte pie ģimenes ārsta?
  Par ģimenes ār­sta apmeklējumu jāmaksā 1,42 eiro. Bet ir virkne pacientu, kas no pacienta līdzmaksājuma ir atbrīvoti. Jāatceras, ka par katru maksājumu noteikti jāsaņem čeks vai stingrās uzskaites kvīts, ko vēlāk var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā, lai saņemtu nodokļu atmaksu par gada tēriņiem medicīnai. Turklāt, ja gada laikā pacientu līdzmaksājumi sasnieguši 570 eiro, var Nacionālajam veselības dienestam uzrakstīt iesniegumu ar maksājumus apliecinošiem dokumentiem, tā saņemot atbrīvojumu no turpmākajiem pacienta līdzmaksājumiem šajā gadā.

  Vai man jāmaksā pacienta līdzmaksājums, ja ārstu nemaz nesatieku, bet ar visu tiek galā māsiņa?
  Pacienta līdzmaksājums jāmaksā par ārsta ambulatoro apmeklējumu – konsultāciju, pārbaudēm. Ja ārstu nemaz nesatiek, līdzmaksājums nav jāmaks­ā.

  Man regulāri vajag izrakstīt recepti hroniskai slimībai. Kad zvanu ģimenes ārsta praksei, māsiņa aizrāda, ka tomēr vajadzētu nākt un samaksāt pacienta līdzmaksājumu – 1,42 eiro. Vai ārstam būtu tiesības likt man obligāti nākt uz praksi un maksāt?
  Pacienta līdzmaksājums jāveic par ārsta apmeklējumu. Ja e-recepte ir izrakstīta ārsta apmeklējuma laikā, tad pacientam ir jāmaksā līdzmaksājums. Savukārt, ja e-recepte ir izrakstīta bez ārsta apmeklējuma (piemēram, hroniskam pacientam), pacienta līdzmaksājums nav jāmaksā. Lēmumu par e-receptes attālinātu izrakstīšanu pieņem ārsts, izvērtējot konkrēto gadījumu un balstoties uz savu profesionālo kompetenci.

  Mājas vizītes


  Vai ģimenes ārsts var atteikties doties mājas vizītē?
  Visiem ģimenes ārstiem, kas ir līgumattiecībās ar valsti, jānodrošina mājas vizītes. Tiesa gan – ārstam ir tiesības izvērtēt, vai mājas vizīte patiešām ir nepieciešama, jo nav vienotu un noteiktu kritēriju, kad ārstam pacients ir jāapmeklē mājās un kad to var nedarīt. Ārsta lēmums atkarīgs no vairākiem faktoriem: cilvēka sūdzībām, ko telefonsarunas laikā ārsts vai viņa palīgs, vai māsiņa precizē, uzdodot papildu jautājumus. Ļoti svarīgi ir arī tas, ko ārsts par savu pacientu jau zina: vecumu, iepriekš izslimotās kaites, hroniskās slimības, citus riskus. Tāpat liela nozīme ir ārsta pieredzei un spējai novērtēt situāciju. Ja ārsts secina, ka mājas vizītei pagaidām nav pamata, viņš telefoniski var izstāstīt, kā būtu pareizi rīkoties tālāk.

  Vai ir kādi noteikumi mājas vizīšu pieteikšanai?
  Mājas vizītes ģimenes ārstam var pieteikt katru darbdienu līdz pulksten 15. Ja slimība liek par sevi manīt vēlāk, vakarā, mājas vizīti var pieteikt tikai nākamajā dienā. Ārstam nav obligāti jāierodas tajā pašā dienā, kad vizīte pieteikta. To viņš izvērtē un vienojas telefonsarunas laikā – piemēram, ka atbrauks nākamās dienas rītā.

  Vai pacientam ir jāgādā par to, kā ārsts pie viņa uz mājām nokļūs?
  Tas, kā nokļūt pie pacienta mājas vizītē – ar kājām, ar sabiedrisko transportu vai auto –, ir paša ār­sta ziņā. Taču jau tad, kad reģistrējies pie ārsta praksē, vajadzēja padomāt par to, vai dzīvesvieta ir ār­sta darbības teritorijā, un vienoties par mājas vizīšu nodrošināšanu, ja tādas būs nepieciešamas.

  0 komentāri

  Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

  Pievienot komentāru

  Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

   

  Veselība

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Privātā Dzīve

  Vairāk

  Ieva

  Vairāk

  Mans Mazais

  Vairāk

  Māja un Dārzs

  Vairāk

  AutoBild.lv

  Vairāk

  Astes

  Vairāk

  Klubs

  Vairāk

  Santa+