• Ārkārtas situācija Latvijā

  Par ārkārtas situāciju tiek uzskatīta tāda situācija, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi vai arī tāda situācija, kas jau ir izsaukusi dzīvības zaudējumu, nodarījusi kaitējumu cilvēka veselībai, ir bojājusi īpašumu vai kaitējusi videi.

  Ārkārtas situācija var iestāties, ja:

  * ārstniecības iestādēs, pašvaldību administratīvajās teritorijās vai valstī tūlītēji pieejamo medicīnisko resursu apjoms neatbilst esošam vai prognozējamam cietušo vai saslimušo skaitam;

  * rodas infekcijas slimību uzliesmojumi vai pastāv to rašanās draudi ar ievērojamu vai grūti kontrolējamu izplatīšanās potenciālu. Tie var būt notikumi vai draudi ar veselībai kaitīgu bioloģisku, ķīmisku vai fizikālu faktoru iedarbību uz iedzīvotāju, kur nepieciešama pastiprināta veselības aizsardzības pasākumu veikšana un saskaņota iesaistīto institūciju rīcība.


  Kopā 377 ieraksti
  Abonē