Kriminālatbildība

Kriminālatbildība ir personai uzlikts   piespiedu pienākums par izdarīto noziedzīgo nodarījumu izciest sodu, kas saistīts ar viņas personiskās brīvības,   atsevišķu tiesību vai mantiska rakstura ierobežojumiem.


Kopā 24 ieraksti
Santa+