• Šobrīd

  weather img

  Rīga +10°C

  Arī mežam vajag inventerizāciju!

  Koki
  Jānis Folkmanis
  16. jūlijs, 2018
  Komentēt

  Drukāt

  Saglabāt

  Foto: Shutterstock
  Kvalitatīvi veikta meža inventarizācija – tas ir pamats tava meža efektīvai un pareizai apsaimniekošanai. Uzzini kur un kā tiek veikta meža inventerizācija, kāpēc tā ir vajadzīga, un cik maksā meža taksācija. Skaidro Jānis Folkmanis, praktizējošs mežkopis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas mežu apsaimniekošanas speciālists.

  Lai mežu varētu pienācīgi apsaimniekot, vispirms jābūt veiktai tā inventarizācijai.Ja salīdzinām ar dārzu, tad tas būtu līdzīgi, kā tu ņemtu un smalki aprakstītu, cik, kur un kas aug, un beigās tam visam vēl uzzīmētu plānu. Tad, skatoties pēc iegūtajiem datiem, tu varēsi, piemēram, aprēķināt gaidāmās ražas daudzumu rudenī, kā arī saplānot, kur un ko sēsi vai stādīsi nākamgad.

  • Pirmkārt, valsts šādā veidā iegūst datus par tavu meža īpašumu un iekļauj tos vienotā datu bāzē – Mežu valsts reģistrā. Šo reģistru uzrauga Valsts meža dienests.
  • Otrkārt, taustāmais rezultāts, ko inventarizācijas rezultātā iegūst meža īpašnieks, ir meža apsaimniekošanas plāns. Tautas valodā šo plānu parasti mēdz saukt par meža inventarizācijas lietu jeb vienkārši – par taksāciju. Plāns atspoguļo situāciju tavā mežā konkrētajā meža inventarizācijas brīdī, un tam ir informatīvs raksturs. Viens šāda plāna eksemplārs parasti glabājas pie īpašnieka, otrs – Valsts meža dienesta (VMD) mežniecībā (lūdzu, nejauc ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meži!).
  Inventarizācija ir laba iespēja iegūt pamatu turpmāko mežsaimniecisko darbu plānošanai.

  Zini savu mežniecību!

  Latvijā darbojas 29 mežniecības. Katrai no tām pārraudzībā ir valsts un privātie meži konkrētā apvidū. Tev kā meža īpašniekam jārēķinās, ka meža apsaimniekošanas lietās tev gribot negribot ik pa laikam vajadzēs sazināties ar vietējo mežniecību. Tāpēc būtu lietderīgi jau laikus noskaidrot, zem kuras mežniecības atrodas tava meža īpašuma teritorija.

  Vēl salīdzinoši nesen meža īpašnieks itin viegli varēja satikt klātienē savu mežsargu, uzsist klačiņu un kopā nesteidzīgi pārstaigāt īpašumu, konsultēties meža apsaimniekošanas jautājumos. Bet, vairākkārt reformējoties VMD struktūrai, ir sanācis tā, ka mežsargu kā tādu vairs nav, viņu vietā tagad ir mežziņi. Turklāt viena mežziņa pārraudzībā tagad ir tūkstošiem hektāru valsts un privāto mežu.

  Par sava meža sargāšanu un apsaimniekošanu atbildi tu – meža īpašnieks!

  Tāpēc mežzinis tavam mežam blakus ar plinti izstāvēt vairs nevarēs. Tāpat viņa pienākums nav tevi konsultēt meža apsaimniekošanas jautājumos. Ja mežzinis to dara, tad tas ir viņa labās gribas apliecinājums un pretimnākšana tev.

  Rīkojies pats vai raksti pilnvaru!

  Saziņai ar mežniecību tev visērtāk būs izmantot mūsdienu sakaru iespējas – elektronisko pastu un elektronisko parakstu. Tāpat ieteicams noslēgt līgumu ar VMD par piekļuvi Mežu valsts reģistram internetā. Tad tu tur, līdzīgi kā internetbankā, varēsi pārbaudīt sava meža kontu.

  Bezmaksas režīmā iespējams jebkurā laikā apskatīt sava meža aktuālos datus un kartogrāfiskos materiālus, bet, ja izvēlēsies maksas režīmu, tad tiešsaistē varēsi arī iesniegt mežniecībai iesniegumus un pārskatus. Lai noslēgtu līgumu par piekļuvi Mežu valsts reģistram, īpašniekam vai tā pilnvarotajai personai jādodas personīgi uz tuvāko VMD mežniecību.

  Ja tomēr neesi draugos ar mūsdienu tehnoloģijām, tad tev atliek divas iespējas: vai nu ikreiz, kad būs nepieciešams, personīgi doties uz tuvāko mežniecību, vai arī lietu kārtošanai pie notāra pilnvarot kādu savu uzticamības personu. Tāpat par pilnvarojumu noteikti būtu vērts apsvērt gadījumos, kad mežam esat vairāki līdzīpašnieki. Visērtāk būs, ja varat no sava vidus izvirzīt un pilnvarot vienu pārstāvi, kurš turpmāk kārtos papīru lietas – uzturēs saziņu ar mežniecību.

  Ko darīt, ja taksācija noklīdusi?

  Mēdz gadīties, ka meža īpašniekam inventarizācijas lieta jeb taksācija ir pačibējusi. Tādā gadījumā nav iemesla bēdāties. Jo visa aktuālā un vēsturiskā informācija par tavu meža īpašumu tev kā īpašniekam vai pilnvarotajai personai vienmēr būs pieejama VMD mežniecībā, precīzāk – Mežu valsts reģistrā.

  Mežniecībā tu tāpat vari noskaidrot, vai meža inventarizācijas lietai nav beidzies derīguma termiņš, proti, vai tā gadījumā nav jāatjauno. Jāņem vērā, ka taksācija ir derīga 20 gadus.

  Šis nosacījums attiecas uz visām inventarizācijas lietām, kas reģistrētas Mežu valsts reģistrā pēc 2000. gada 17. marta, turklāt neņemot vērā taksācijas titullapā norādīto derīguma termiņu. Meža likums nosaka, ka saimniekot mežā drīkst tikai tādā gadījumā, ja mežam ir spēkā esoša meža inventarizācijas lieta (izņēmums ir darbi, kas saistīti ar sauso, bojāto vai vēja gāzto koku izvākšanu).

  Kā inventarizē mežu?

  Vienkārši izsakoties, meža inventarizācijas veicējs vispirms izstaigā un izpēta tavu mežu, detalizēti to apraksta un uzzīmē mežaudžu plānu. Tajā tavs mežs tiek atspoguļots sadalījumā pa atsevišķām saimnieciskās plānošanas vienībām – meža nogabaliem.

  Meža nogabals – tas ir viens no bieži lietotiem mežsaimniecības jēdzieniem. Ar to saprot mežaudzi vai arī mežaudžu kopu ar līdzīgām pazīmēm, kur tiek paredzēta vienota meža apsaimniekošanas darbība. Citiem vārdiem – nogabals ir mazākā saimnieciskā vienība mežā; to izdala, ņemot vērā veselu virkni dažādu kritēriju, piemēram – kura no koku sugām platībā pārstāvēta visvairāk, kāds ir koku vecums u. tml.

  Nogabalus sāk izdalīt, sākot no 0,1 hektāra (iedomājies dabā kvadrātu, kura katras malas garums ir aptuveni 30 soļu). Tātad, ja viendabīgā mežā atrodam apmēram šāda lieluma no apkārtējās mežaudzes atšķirīgu platību, tad to jau var izdalīt kā atsevišķu meža nogabalu. Savukārt reizēm mežaudze var arī būt tik viendabīga, ka viens nogabals var būt vienu, divus vai pat vairāk hektārus liels.

  Meža nogabals kā novadiņš

  Ja salīdzinām ar dārzu, tad zinām, ka pat nelielā dārzā var būt atšķirīgi augšanas apstākļi. Vienā dārza galā smilšaināks – tātad mazauglīgāka augsne, otrā malā – zemāka vieta, kas vienmēr stāv mitrumā. Līdzīgi tas notiek arī meža zemēs.

  Taksatoram viens no uzdevumiem ir noteikt nogabalu robežas, pareizi iezīmēt tās mežaudžu plānā. Starp citu – nogabalu plāns parasti tiek zīmēts krāsains. Katru nogabalu taksators iekrāso atbilstoši tam, kāda tajā ir valdošā koku suga.

   Piemēram!

  • Priedes nogabalus apzīmē ar brūnganīgi oranžu krāsu.
  • Egles – ar purpursarkanu.
  • Bērza – ar zilu.
  • Apses – ar zaļu.
  • Melnalkšņa – ar violetu.
  • Baltalkšņa – ar zaļganpelēku.
  • Jaunaudzes iezīmē ar gaišāku toni.
  • Jo mežs vecāks, jo krāsa intensīvāka.

  Reiz kāds mans paziņa, nevarēdams atcerēties vārdu nogabals, tā vietā teica novadiņš. Jāatzīst, trāpīgs apzīmējums! Jo, ja apskatāmies kartē mūsu Latviju, tad redzam, ka tā sadalīta daudzos novados, un katrs no tiem īpašs ar kaut ko savu – ja ne ar vēsturi un izcelšanos, tad ar mežainumu un tamlīdzīgi.

  Ko nozīmē MAAT?

  Šis mazliet dīvainais burtu salikums, kuru atradīsi meža taksācijā, ir saīsinājums no jēdziena meža augšanas apstākļu tips. Pavisam Latvijas mežu tipoloģijā ir izdalīti 23 meža augšanas apstākļu tipi. No tiem noteikti biežāk dzirdētie un zināmie būs tādi kā sils, mētrājs, vēris, gārša, niedrājs… Meža inventarizācijā MAAT ir viens no pamatkritērijiem, izdalot meža nogabalus.

  Katrā MAAT ir novērojams tikai šim tipam raksturīgs augsnes mitruma režīms, augsnes auglība, sastopamās koku, krūmu un zemsedzes augu sugas.

  Zinot, kādam meža tipam atbilst konkrētais meža nogabals, tu vari prognozēt konkrētā nogabala nākotni – gan to, kāda apjoma un vērtības koksnes ražu šajā nogabalā varēs sasniegt, gan to, ar kādiem paņēmieniem un sugām atjaunot nocirstu platību.

  Kas inventarizēs manu mežu?

  Meža inventarizācijai pieaicināms sertificēts meža inventarizācijas veicējs jeb, vienkāršāk sakot, taksators. Kā atrast pareizo taksatoru? Viens no variantiem ir pavaicāt vietējiem meža kaimiņiem – meža īpašniekiem vai arī vietējā mežniecībā –, lai būtu drošība par taksatora darba kvalitāti un uzticamību.

  Otrs – izvēlēties pašam no publiskā saraksta. Pašreiz meža inventarizācijas veicēju sertifikātu uzturēšanu Latvijā nodrošina divas organizācijas: biedrība Latvijas koksnes kvalitātes ekspertu savienība lkkes.lv un SIA Silvasert. Abu organizāciju mājaslapās ir skatāmi reģistrēto taksatoru saraksti.

  Ja tavā īpašumā vēl ne reizes nav bijusi meža inventarizācija, tad tev vajadzēs taksatoram sagatavot zemes robežu plāna kopiju. Ja taksācija jau reiz notikusi, tad taksatoram būs vajadzīgs ne tikai zemes robežu plāns, bet vajadzēs arī sagādāt Mežu valsts reģistrā pieejamos aktuālos datus par tavu meža īpašumu (šos datus vari saņemt mežniecībā).

  Svarīgi būtu izvēlēties nevis pēc principa, kurš taksators uztaisīs lētāk, bet gan izvēlēties kvalitatīvāko pakalpojumu.

  Kad taksators būs savu darbu paveicis, tu no viņa saņemsi meža inventarizācijas lietu divos eksemplāros. Viens paliks tev, otrs eksemplārs jāiesniedz mežniecībā. Nevilcinies ar iesniegšanu! Tas jāizdara ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no inventarizācijas lietas sagatavošanas datuma! Iesniegto lietu mežniecībai ir pienākums pārbaudīt mēneša laikā un dot tev atbildi.

  Taksatori parasti savu darbu labprātāk pilda vienatnē un nav lielā sajūsmā, ja saimnieks viens vai ar visu saimi seko viņa darbam mežā. Tajā pašā laikā īpašnieks ir tas, kurš pasūta mūziku un maksā par šo darbu. Tāpēc nevajag kautrēties izstāstīt taksatoram, pirms viņš sāk savu darbu, kāda ir tava vīzija un vēlmes attiecībā uz meža apsaimniekošanu. Iespējams, tas pie viena arī ļaus taksatoram vieglāk pieņemt vienu vai otru lēmumu, veicot savu darba uzdevumu.

  Koku ciršanas pieteikumu, meža atjaunošanas pārskatu vai jebkuru citu savai mežniecībai adresētu iesniegumu vari iesniegt jebkurā mežniecībā neatkarīgi no savas dzīvesvietas adreses vai meža īpašuma atrašanās vietas. Dokumentu iesniedzot, norādi, vai un kurā mežniecībā vēlēsies saņemt atbildi vai lai atbildi tev sniedz ar pasta vai e-pasta starpniecību. 

  Cik tas maksā?

  Meža inventarizācija dabā un taksācijas materiālu sagatavošanas izmaksas lielā mērā būs atkarīgas no tā:

  • cik liela ir inventarizējamā meža platība;
  • vai inventarizācija tiek veikta atkārtoti vai pirmo reizi;
  • vai meža īpašums sastāv no viena vai vairākiem atsevišķiem zemes gabaliem.

  Inventarizācija 2017. gadā privātajos mežos izmaksāja vidēji 12–15 eiro par vienu meža platības hektāru. Jāņem vērā, ka cena par platības hektāru ieslēdzas tad, ja īpašumā ir vismaz 8–10 hektāri meža.

  Ja tava meža platība būs mazāka, tad nebūs lielas starpības, vai jāinventarizē ir 0,5 vai 5,0 hektāri – maksa par taksatora veikumu abos šajos gadījumos būs līdzīga, un tie kopā būs aptuveni 100–140 eiro.

  Izvēloties taksatoru, pārliecinies, vai viņa nosauktajā pakalpojuma cenā ietilpst pievienotās vērtības nodoklis un vai ir ietverti taksatora transporta izdevumi vai arī tie tiks aprēķināti papildus.

  KAS ir KAS?

  • Valsts meža dienests (VMD) – Zemkopības ministrijas pakļautībā esoša iestāde. Būtībā tā ir mežu policija. VMD darbinieki kontrolē meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu ievērošanu gan valsts, gan privātajos mežos, gādā par mežu ugunsapsardzību, kā arī piedalās valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā. vmd.gov.lv
  • Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži (LVM) – uzņēmums, kas dibināts 1999. gadā ar mērķi pārvaldīt un apsaimniekot valstij piederošos meža īpašumus. Uzņēmuma pamatdarbība ir mežsaimniecība. Papildus tai tiek sniegti medību un rekreācijas pakalpojumi, ražotas selekcionētas sēklas un stādi, kā arī tirgū piedāvāti zemes dzīļu resursi (smiltis, grants, kūdra). lvm.lv

  0 komentāri

  Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

  Pievienot komentāru

  Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

   

   

  Veselība - Parūpējies par savu sirdi!

  Vairāk

  Receptes

  Vairāk

  Privātā Dzīve

  Vairāk

  Ieva

  Vairāk

  Mans Mazais

  Vairāk

  Māja un Dārzs

  Vairāk

  AutoBild.lv

  Vairāk

  Astes

  Vairāk

  Klubs

  Vairāk

  Santa+