Kas raksturo veselīgus ru­dens ap­avus?

Zelta padomi
Ievas Padomu Avīze
Ievas Padomu Avīze
20. oktobris
Komentēt

Drukāt

Saglabāt

Foto: Pixabay
Lai gan ap­avu iz­vē­li no­sa­ka arī skais­tums, gribas, lai kāja tajos justos ērti.

5 priekšnoteikumi, lai kāja justos labi

  1. Apavi ir iz­ga­ta­vo­ti no da­biskās vai pre­sē­tās ādas, jo ta­jos pē­das var el­pot – mai­nās gaiss, un tiek uz­sūk­ti svied­ri. Tik­pat caur­lai­dīgs sin­tē­tis­kais ma­te­ri­āls vēl nav iz­gud­rots!
  2. Elas­tīgs papēdis, lai, ejot pa bru­ģi vai as­fal­tu, ne­ro­das ciets at­si­tiens, ko sa­ņem ce­ļu un gū­žu lo­cī­ta­vas, mu­gur­kauls.

    Sieviešu zābakiem ieteicamais pa­pē­ža augs­tums ir 4–5 cm.

  3. Apaviem ir pie­tie­ka­mi plats purn­gals, lai vi­si pirk­sti – sā­kot no īk­šķa līdz ma­za­jam – jus­tos ēr­ti un ne­tik­tu sa­spies­ti ko­pā. Ja zā­ba­ka de­guns šaurs, tur­klāt pa­pē­dis ļo­ti augsts, tad pē­da šļūc uz priekš­u, pirk­sti sa­stum­jas ko­pā un ie­spī­lē­jas spic­pur­ni­ņā. Tie liecas cits ci­tam vir­sū, un īk­šķis var sākt de­for­mēties.
  4. Ide­āla zā­ba­ka iek­šējā zo­lī­tē no­teik­ti jā­būt spe­ci­āliem pacēlumiem – su­pi­na­to­riem. Pē­dai ir di­vi iz­lie­ku­mi: ga­re­nis­kā vel­ve un šķēr­svel­ve, viens izliekums ir kā ar­ka pē­das iekš­pu­sē, otrs – zem pirk­stu sā­ku­ma. Tur arī va­ja­dzē­tu būt su­pi­na­to­riem, lai tie sta­bi­li­zē­tu pē­du un lai līdz pat sir­mam ve­cu­mam pēda spē­tu sa­gla­bā­tu sa­vus da­bis­kos iz­lie­ku­mus. Tur­klāt su­pi­na­to­riem jā­būt pie­tie­ka­mi elas­tī­giem, lai tie uz kat­ru so­li arī maz­liet tre­nē­tu pē­das mus­ku­ļus un amor­ti­zē­tu trie­cie­nu. Iz­ņe­mot kur­pes zo­lī­ti, šiem iz­lie­ku­miem jā­būt re­dza­miem. 

    Ne­uz­ķe­ries uz viltotiem su­pi­na­to­riem – mīk­stiem no­šū­tiem po­ro­lo­na spil­ven­ti­ņiem! Tie ne­ko ne­bal­stīs un sa­plaks jau pēc pirmajās die­nās.
  5. Zolītei jābūt iz­ņemamai – tā ir vēl viena pazīme, pēc kuras var pazīt ve­se­lī­gus ap­avus. Va­ka­rā zo­lī­ti va­jag vis­maz līdz pus­ei iz­vilkt lau­kā, lai iz­žūst. Ap­avi kal­po il­gāk, ja tos ne­valkā diendienā, bet ik pa laikam ļauj tiem at­vilkt el­pu.

0 komentāri

Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

Lasi citur

 

Veselība

Vairāk

Receptes

Vairāk

Privātā Dzīve

Vairāk

Ieva

Vairāk

Mans Mazais

Vairāk

Māja un Dārzs

Vairāk

AutoBild.lv

Vairāk

Astes

Vairāk

Klubs

Vairāk

Santa+