Ar ko jārēķinās, iesniedzot ienākumu deklarāciju

Aktuāli
Lolita Lūse
Lolita Lūse
4. marts, 2019
1 komentārs

Drukāt

Saglabāt

Foto: Shutterstock
Līdz ar izmaiņām Latvijas nodokļu sistēmā var izrādīties, ka cilvēkam izveidojies nodokļa parāds vai pārmaksa. Tomēr iedzīvotāju ienākumu deklarāciju vērts iesniegt arī tiem, kas to nekad nav darījuši, un pat tad, ja nav krāti čeki par medicīniskajiem izdevumiem vai izglītību. KONSULTĒ: Arta Krēsliņa, VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas speciāliste.

Līdz ar progresīvās nodokļu sistēmas ieviešanu ikvienu strādājošo skar divas pārmaiņas: progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un prognozētais neapliekamais minimums. Galvenās bažas cilvēkiem ir par to, ka viņi iesniegs deklarāciju un izrādīsies – nevis valsts kaut ko atmaksā, bet pašiem ir jāpiemaksā nodoklis. Tā tiešām var notikt – ar šādām situācijām progresīvajā nodokļu sistēmā jārēķinās.

Kāpēc veidojas parāds vai pārmaksa?

Gadījumos, kad ienākumi ir mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var izrādīties, ka gada laikā ticis piemērots lielāks prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. 

Prognozētais neapliekamais minimums. Darba devēji, izmaksājot darba algu, 2018. gadā tai piemēroja Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozēto neapliekamo minimumu. Dienests, ņemot vērā konkrētā cilvēka noteiktā perioda ienākumus, viņa darba devējam noteica, cik liels neapliekamais minimums jāpiemēro, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli: jo mazāka alga, jo lielāks neapliekamais minimums un attiecīgi mazāks nodoklis jāmaksā. Ja cilvēkam alga pieauga, viņam samazinājās neapliekamais minimums, līdz ar to būtu jāmaksā lielāks nodoklis. Tomēr līdz nākamajam prognozētā neapliekamā minimuma pārrēķināšanas termiņam joprojām tiek piemērots no zemākajiem ienākumiem aprēķinātais un noteiktais neapliekamais minimums. Līdz ar to var izveidoties parāds. Ja algas pieaugums ir neliels, arī nodokļa parāds izveidosies neliels, bet tiem, kas no ļoti mazas darba algas būs tikuši pie krietni lielākas, jāatceras, ka daļa nopelnītā tomēr pēc tam būs jāsamaksā valstij.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme. Otrais iemesls, kāpēc var izveidoties nodokļa parāds, ir atšķirīgas nodokļa likmes atkarībā no tā, kādi gada laikā bijuši cilvēka kopējie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi. Pērn Latvijā bija pavisam trīs šī nodokļa likmes: gada ienākumam līdz 20 004 eiro – 20%, gada ienākumam no 20 004 eiro līdz 55 000 eiro – 23%, bet ienākumam virs 55 000 eiro gadā – 31,4%. Nodokļa starpība var izveidoties tad, ja ir bijuši vairāki ienākuma avoti, piemēram, papildus algai saņemta autoratlīdzība vai pensija, kā arī tad, ja mainīts darba devējs, tāpēc ienākumiem piemērota zemāka nodokļa likme, nekā patiesībā vajadzētu.

Kā uzzināt – esi vai neesi parādā?

Tas noskaidrojams, pēc 1. marta pieslēdzoties Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (EDS) ar saviem internetbankas datiem vai citu veidu autentifikācijas iespējām. Cilvēkus, kuriem līdz šim šķitis, ka tas ir sarežģīti, VID iedrošina: tagad deklarācijas aizpildīšana tiešām būs pa spēkam katram. 2018. gada ienākumu deklarācijai būs divi veidi: vienkāršā un detalizētā. Lielākajai daļai cilvēku derēs vienkāršā, savukārt detalizētā jāizvēlas vien specifiskos gadījumos – piemēram, ja ienākumi būs gūti ārvalstīs vai ja cilvēks grib savu ienākumu deklarāciju ļoti sīki izpētīt. Savukārt par visiem iepriekšējiem gadiem deklarācijas paliks tieši tādas pašas kā iepriekš.

Atverot deklarāciju, ikviens varēs redzēt savu iedzīvotāju ienākuma nodokļa bilanci: ir jāpiemaksā valstij vai ir iespēja atgūt pārmaksāto nodokli no valsts.

SVARĪGI!

Ja par 2018. gadu būs izveidojies nodokļa parāds, tas jāsamaksā līdz šā gada 17. jūnijam. Ja piemaksa jeb parāds būs lielāks par 640 eiro, nodokli varēs samaksāt vairākos maksājumos, tāpat cilvēkam ir tiesības lūgt pagarināt samaksas termiņu, iesniedzot iesniegumu brīvā formā klātienē vai ar EDS starpniecību. Tiem, kas nebūs nomaksājuši parādu, Valsts ieņēmumu dienests to paziņos, pa pastu nosūtot vēstuli gan elektroniski (tiem, kas to reģistrējuši EDS sistēmā), gan uz deklarēto dzīvesvietas adresi.

! Nodokļa parāds samazināsies, deklarācijai pievienojot attaisnoto izdevumu dokumentus.

Ne nodokļa pārmaksa, ne parāds nevar būt izveidojies mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem – tiem, kas saņem ienākumus tikai un vienīgi mikrouzņēmumā. Tāpat tas nevar būt izveidojies nestrādājošiem pensionāriem, kas saņem nelielu pensiju. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, izmaksājot pensiju līdz 1667 eiro, tai mēnesī piemēro gan 20% likmi, gan pensionāra neapliekamo minimumu.

Zini!

Pensionāri var brīvprātīgi iesniegt deklarāciju, ja ir maksājuši iedzīvotāju ienākuma nodokli un grib atgūt pārmaksāto nodokli par ārstniecības izdevumiem vai arī nav izmantots atvieglojums, piemēram, par invaliditāti vai kā represētajam.

 

Kā iesniegt deklarāciju?

Vislabāk to darīt elektroniski, bet joprojām to var iesniegt arī papīra formā – gan VID klientu centros, gan valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros. Apvienotajos klientu centros deklarācijas pieņems ne tikai VID nodokļu speciālisti, bet arī īpaši apmācīti pašvaldības darbinieki. Interesanti, ka joprojām deklarācijas papīra formā ar čeku kaudzītēm nes ne tikai vecākā gadagājuma, bet ļoti dažādu vecumu, arī jauni cilvēki – pat valsts pārvaldē strādājošie un amatpersonas.

Dažkārt cilvēki baidās deklarāciju iesniegt elektroniski, jo domā: piespiedīšu kādu taustiņu nepareizi, un izrādīsies, ka man ir milzīgs nodokļa parāds. Par to nebūtu jāuztraucas: neko nepareizu deklarācijā nemaz nav iespējams izdarīt – tajā jau ir dati par cilvēka gada ienākumiem un nodokļiem, savukārt datus par attaisnotajiem izdevumiem iespējams ierakstīt tikai tam norādītajās vietās. Ja kaut kas ir izdarīts nepareizi, sistēma par to ziņo, turklāt šogad aizpildāmā deklarācija būs ļoti, ļoti vienkārša. Un, ja rodas kādas neskaidrības, vienmēr var sazināties ar VID, lai saprastu, kas tiek darīts nepareizi.

Izlasi: Kā iesniegt deklarāciju pusstundas laikā?

Par ko var atgūt nodokļa pārmaksu?

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu var atgūt tie, kas pērn maksājuši par izglītību, ārstniecību, veselības apdrošināšanas polisēm. Tāpat to var atgūt par ziedojumiem un dāvinājumiem sabiedriskā labuma organizācijām, reliģiskām organizācijām, budžeta iestādēm, par iemaksām privātajos pensiju fondos,  apdrošināšanas prēmiju maksājumiem atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), kā arī par bērnu interešu izglītību.

– Par izglītību. Nodokļa pārmaksu var atgūt ar maksājumiem par speciālās, vidējās vai augstākās izglītības iegūšanu akreditētās Latvijas un Eiropas izglītības iestādēs, par valsts akreditētās izglītības programmas apgūšanu, apmācībām darbam vai profesijai vajadzīgo iemaņu iegūšanai vai uzlabošanai, izdevumiem par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu u. c. Pārmaksu var atgūt arī par maksājumiem mācībām sagatavošanas nodaļās, arī sagatavošanas kursiem augstskolā, gada maksu mācību iestādē, maksu par pirmreizējiem un atkārtotiem eksāmeniem un maksu par pieteikšanos studijām.

– Par bērnu pulciņiem un nodarbībām, ko piedāvā izglītības iestādes vai kuru darbībai pašvaldībā saņemta licence. Lai atgūtu pārmaksāto nodokli par interešu izglītību, maksājumu apliecinošajā dokumentā jānorāda: cilvēka vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods, kā arī maksājuma mērķis ( attaisnoto izdevumu veids, pulciņa nosaukums) un bērna vārds, uzvārds un personas kods. 

– Par medicīniskajiem un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – pacienta iemaksām, dzemdību palīdzību, izdevumiem par ārstēšanos rehabilitācijas iestādēs, zobārstniecību, endoprotēžu iegādi, maksas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem u. c. Savukārt izdevumus par netradicionālo medicīnu (homeopātija, adatu terapija utt.) atmaksā vien tad, ja iestāde iekļauta ārstniecības iestāžu reģistrā un ja saņemts ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums. Nodokļa pārmaksu nevar atgūt par izdevumiem medicīnas precēm – brillēm, lēcām, kā arī zālēm un vitamīniem.

Svarīgi zināt, iesniedzot deklarāciju! Attaisnotajiem izdevumiem – jauni nosacījumi

Izlasi: Kādus dokumentus var iesniegt, lai atgūtu nodokļu pārmaksu

 

Svarīgi!

Prasot atmaksāt nodokli, jāiesniedz precīzi pierādījumi: čeki, kvītis vai internetbankas maksājumi. Dokumentā obligāti jābūt norādītam personas vārdam, uzvārdam, personas kodam un maksājuma mērķim.


 

3 svarīgi jautājumi un atbildes

1. Cik ilgā laikā VID atmaksās pārmaksāto nodokli?
– Trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas.

2. Vai varu prasīt pārmaksāto nodokli, ja atradies kāds piemirsts čeks, bet deklarācija par to gadu jau sen iesniegta?
– Ja atradušies papildu čeki, triju gadu laikā var labot jau iesniegtu gada ienākumu deklarāciju, par kuru jau saņemta nodokļa pārmaksa. Tad jāiesniedz precizēta gada ienākumu deklarācija – tā jāaizpilda no jauna, pieskaitot arī vēlāk atrastos čekus.

3. Ko darīt, ja čeks ir izbalējis tā, ka tajā neko nevar saskatīt?
– Ja čekā saskatāmi vajadzīgie dati – personas kods, datums, ārstniecības iestādes reģistrācijas kods, to var iesniegt. Savukārt situācijās, kad čeka vietā palikusi tikai balta lapiņa, var doties uz ārstniecības iestādi, kas čeku izsniegusi, un lūgt izsniegt darījumu apliecinošu kvīti. Lai nerastos problēmas izbalojušu čeku dēļ, tos ieteicams iesniegt VID uzreiz pēc saņemšanas, nevis tikai tad, kad laiks iesniegt deklarāciju. Visērtāk čekus saglabāt, izmantojot mobilo aplikāciju Attaisnotie izdevumi, un tāpat sadaļā ar tādu pašu nosaukumu tos jau laikus var saglabāt Elektroniskās sistēmā. Ja, čeku pārbaudot, radīsies kādas šaubas, VID var lūgt uzrādīt dokumenta oriģinālu.

 

1 komentārs

Aivars Guntis Valdmanis
Nevajag rakstīt galīgās muļķības. Vakar VID uzrādīja,ka man jāsaņem vairāk nekā 400 eiro, šodien ,ka esmu paŗādā 240 eiro.Nu ļoti intersanta EDS.Kur lai meklēju taisnību?Vienreiz jau man gribēja iestāstīt.ka esmu parādā,bet ar Finanšu ministrijas palīdzību atguvu savu naudu.Starpība bija apmēram 500-600Ls.

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

 

Veselība

Vairāk

Receptes

Vairāk

Privātā Dzīve

Vairāk

Ieva

Vairāk

Mans Mazais

Vairāk

Māja un Dārzs

Vairāk

AutoBild.lv

Vairāk

Astes

Vairāk

Klubs

Vairāk

Santa+