Aplīgošanas dziesmas, Jāņabērnu rotaļas un danči

Izklaide
Aiva Kanepone
Aiva Kanepone
19. jūnijs, 2013
Komentēt

Drukāt

Saglabāt

Foto: Shutterstock
Ņem līdzi līgojot!

Pretlietus dziesma
Nelīst, lietus, nelīst, lietus,
Šodien lietu nevajaga!
Salīs manas jāņuzāles,
Salīs paši jāņabērni!
Dod, Dieviņ, saules gaisu,
Dzen lietiņu jūriņā!
Lai sakūra jāņabērni,
Kalnā jāņu uguntiņu!

***

Sanākati, Jāņa bērni,
Saņemati Jāņa dienu.
Jāņa diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.

***

Nāc nākdama, Jāņu diena.
Tev ir daudz gaidītāju.
Govis gaida zāļu kroņu,
Meitas skaistas līgošanas.

***
Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienas gaidīdama;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu dziesmiņas jāizdzied.

***

Visu gadu Jānis jāja,
Atjāj Jāņu vakariņu,
Atjāj Jāņu vakariņu
Ābolaiņu kumeliņu.

***
Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Tavu kuplu cepurīti:
Auga mieži, auga rudzi
Apakš tavas cepurītes.

***
Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Ko tu vedi vezumā?
Meitām vedu zīļu rotas,
Puišiem caunu cepurītes.

***
Paldies saku māmiņai,
Ka Jānīti vārdā lika:
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi Jāni daudzināja.

***
Es sasēju lielu sieru,
Jāņu dienas gaidīdama;
Jāņu dienu izdalīju
Pa maziemi gabaliem.

***
Kuriet augstu jāņuguni
Pašā Jāņu vakarāi;
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.

***
Kuriet lielu jāņuguni
Augsta kalna galiņāi;
Lai maldāsi raganiņas,
Jāņu nakti staigādamas.

***

Grezni, grezni Jānīts jāja.
Nopušķotu kumeliņu.
Grezni dzieda mūs māsiņa.
Rožu dārzu laistīdama.

***
Labvakaru, Jāņa māte.
Vai tu mūsu gaidījusi?
Mīkstu sieru sasējusi?
Saldu alu darījusi?


Jāņu nakti nepazinu,
Kura sieva, kura meita.
I sievām, i meitām
Galvā ziedu vainadziņi.

***
Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarāi.
Visi bija Jāņu bērni,
Kas Jānīti daudzināja.

***

Pinat, meitas, vainadziņus.
Jāņu dienas vakarāi.
Kam būs greznis vainadziņis,
Tā Jānīša līgaviņa.

***
Jāņu māte sieru sēja
Deviņiemi stūrīšiem,
Jāņu tēvs alu dara
No saldiem miezīšiem.

***

Pa gadskārtu Jānīts nāca
Savus bērnus apraudzīti.
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja!
I tie ēda, i tie dzēra,
I Jānīti daudzināja.

***

Sieru, sieru, Jāņa māte,
Tev ir govis laidarā!
Ja nedosi sieru ēsti,
Iešu govis izlaidīšu.

***

Alu, alu, Jāņa tēvs,
Tev ir mieži tīrumā.
Ja nedosi alu dzert,
Visus miežus izmīdīšu!

***

Aplīgošanai noderēs:
Negulu, negulu Jānīša nakti,
līgo, līgo,
Lai mani rudzīši veldrē
nekrīt, līgo, līgo!
Un tā bez gala, apdziedot visu, kas tev svarīgs, – lai manas rozītes veldrē nekrīt; lai mani smiltsērkšķi veldrēnekrīt…

Apstaigājot un aplīgojot dārzus un tīrumus, derēs arī:
Labvakaru, rudzu lauks,
Kā Dieviņš tev līdzēja;
Kā Dieviņš tev līdzēja
pelēkziedus noziedēt!
(Un tā turpina – par kāpostlauku, par gurķu dobi, upeņkrūmu…)

***
Kas apjoza zelta jostu
Apkārt manu rudzu lauku?
Mīļā Māra apjozusi,
Jāņu nakti staigājot.

***
Ai, Jānīti, Dieva dēls,
Tavu daiļu kumeliņu:
Zīda sega, zelta segli,
Sidrabiņa iemauktiņi.

***
Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Visi bija Jāņu bērni,
Kas atnāca līgodami.

***

Samtenītes, magonītes
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Asi dadži, sīkas nātres
Jaunu zēnu Jāņu zāles;
Papardītes, vībotnītes
Vecu ļaužu Jāņu zāles.

***

Vai tās visas jaunas meitas,
Kas līgoja Jāņu nakti,
Vecas sievas, māmuliņas,
Tās bij’ īstas līgotājas.

***
Lietiņš lija Jāņu nakti,
Lietiņš Jāņu vakarā,
Nomirkuši Jāņu bērni,
Jāņa zāles lasīdami.

***
Ai, bagāta Jāņa diena,
Atved man arājiņu;
Ja ved jaunu, tad ved skaistu,
Ja ved vecu, tad bagātu!

***

Dievkociņi, biškrēsliņi
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Puišiem oši, puišiem kļavi,
Puišiem zaļi ozoliņi.

***

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļati.
Kas gulēja Jāņu nakti,
Gulēs visu vasariņu.

***
Es jums saku, jaunas meitas,
Jāņa nakti neguļat:
Kas gulēs Jāņa nakti,
Mūžam vīra nedabūs.
Es negulu Jāņa nakti,
Es būš brūte šoruden.

***

Jānīts manim roku sniedza
Pašā Jāņu vakarā.
Es noviju vainadziņu
Savam labam arājam;
Tas uzlika galviņā
Pašā Jāņu vakarā.

***

Es pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ozoliņu,
Lai tas krita skanēdams
Uz Jānīša cepurīti.

***
Ņem, Jānīti, bēru zirgu,
Apjāj manu rudzu lauku,
Izmin smilgas, izmin lāčus,
Lai aug mani tīri rudzi.

***
Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti,
Zelta miglu miglodama.

Foto: Shutterstock

Jāņabērnu rotaļas

Tās scenārijā ieraksta kaut kur pa vidu, lai līgotājiem nav laika garlaikoties.

  • Lielais Jānis, mazais Jānis

Lielais Jānis kalniņā strīķē
savu izkaptiņ’, (2 x)
Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin,
Jānīt, izkaptiņ’! (2 x)
Ja tu labi neiztrīsi, izkaptiņa
nekodīs! (2 x)
Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin,
Jānīt, izkaptiņ’! (2 x)

Mazais Jānis lejiņā taisa savu
stabulīt’. (2 x)
Tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, tais’,
Jānīt, stabulīt’! (2 x)
Ja tu labi netaisīsi, stabulīte
neskanēs! (2 x)
Tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, tais’,
Jānīt, stabulīt’! (2 x)

Meitenīte, zilacīte, patur’
Jāņa stabulīt’! (2 x)
Tur’, meitiņ, tur’, meitiņ, tur’,
Jāņa stabulīt’! (2 x)
Ja tu labi neturēsi, stabulīte
neskanēs! (2 x)
Tur’, meitiņ, tur’, meitiņ, tur’,
Jāņa stabulīt’! (2 x)

Sastājas divos apļos, iekšējā un ārējā. Vislabāk, ja vienā puiši, otrā meitas. Uz pirmo dziesmas rindiņu apļi pretējos virzienos iet uz riņķi, uz otro rindu kāds no iekšējā apļa pārcērt ārējo, izved savu virteni ārpusē, apļi mainās vietām, un viss sākas no gala. Piedziedājumu dzied tikmēr, kamēr apļi pagūst samainīties. Un virteni katru reizi ved cits jāņabērns. Rotaļas jēga? Vīrišķais spēlējas ar sievišķo.

  • Pēterīts ar Miķelīti

Šurp, Jāņa bērni, dziedāsim tīrumā!
Dziedāsim skaņi līdz vēlam vakaram!

Piedziedājums:

Pēterīts ar Miķelīti abi gāja bekas lauzt,
Nevar, nevar, nevar, nevar,
nevar bekas kustināt!

Visi sastājas pa pāriem divās paralēlās rindās – puiši meitām pretī. Uz pirmo pantiņu abas rindas divreiz sanāk kopā un atkal attālinās. Tad uz piedziedājumu pirmais pāris abām rindām pa vidu dodas uz rindu galu. Te nu vieta dancotāju improvizācijai – viens pāris lec galopā, cits izgriežas ar visiem elkoņos, cits izgudro pietupienus vai pārskrējienus. Tā, kamēr visi pāri izgājuši. (Šis ir vienkāršais rotaļas variants. Ir arī sarežģītāki!)

  • Savas acis izraudāju

Savas acis izraudāju,
Tēvam cūkas ganīdam’.

Piedziedājums:

Tā tas bija pērnruden,
tā būs arī šoruden.

Paldies saku Dieviņam,
ka pa vienai projām nes.

Nu ir vaļas Rīgā braukt,
un pa ielām pastaigāt.
Rīgā, Rīgā, Jelgavā,
Pēterburgā, Maskavā.


Atkal visi sastājas pretī divās paralēlās rindās, bet viens dancotājs paliek rindas priekšā. Rotaļnieki sadod rokas rindās, un, kamēr dzied pantiņu, dejo, pa diviem soļiem panākot viens otram pretī un atkal attālinoties. Piedziedājumā rotaļnieki sadod rokas pa pāriem viens otram pretī jumtiņā, vidū atstājot brīvu celiņu. Nu vieninieks skrien tam cauri un pa ceļam paķer no kāda pāra meitu. Bez meitas palikušais puisis pa ārpusi pārskrien uz rindas priekšgalu, un viss sākas no gala.


Danči līdz rītam

Kad nakts iet uz rītu un kaut kur austrumos savam uznācienam gatavojas ausma, laiks dančiem. Vislabāk, ja palaimējies ar īstu muzikantu. Bet var izlīdzēties ar ierakstītu mūziku un dziedāt līdzi arī paši! Un tas nekas, ka teksts beidzas, ja iepaticies dancot, dzied visu no gala, cik tik vēlas.

  • Cūka driķos

Cūka driķos, cūka driķos,
sivēntiņi kāpostos (2 x)

Visi saka, visi saka:
mana sieva laiska.
Lai ir laiska, ka tik skaista,
ka tik labi danco!

Līksma lecamā deja. Dancotāji sadodas aplīšos pa četri un uz apļa vidu lec palēciena solī – vispirms ar labo, pēc tam ar kreiso kāju uz
priekšu. Piedziedājumā sadodas dzirnaviņās (visiem vidū sadota kreisā roka, nākamajā rindiņā maina virzienu un sadod vidū labo roku) un lec pa apli. Var improvizēt un piedziedājumā pa pāriem lēkt galopu, polku vai ko citu.

  • Pankūkdancis

Cepa, cepa, cepa, cepa māte
pankūkas. (2 x)

Piedziedājums:

No rītiņa līdz vakaram,
Cepa, cepa, cepa,
cepa māte pankūkas. (2 x)

(Tālāk turpina, nākamajos pantos frāzes māte pankūkas vietā liekot – biezpiena pankūkas, plānās pankūkas, kartupeļu pankūkas, ābolu pankūkas utt.)

Priecīgs dancis, īpaši tad, kad dancotāji iemanījušies veikt meitu skaisto pārlēcienu. Jāņabērni sadodas rokās pa pāriem un sastājas rindā – pāris aiz pāra. Tad visi, rokās turoties, dejo uz priekšu: divi trīssoļi polkas ritmā un četri parastie soļi. Atkārto to divreiz. Tad to pašu atmuguriski atpakaļ.

Piedziedājumā viens otru sadotajās rokās divreiz pievelk un atlaiž. Pēc tam meita ar pusotra apgrieziena pārlec puisim otrā pusē. To pašu atkārto, un šoreiz meita ar griezienu atgriežas puisim pie kreisās rokas.

  • Zaglis

Dejot var pie dažādiem meldiņiem ar valša ritmu. Šis dancis jāiekombinē uz dancošanas beigām.

Visi sastājas pāros, viens puisis paliek lieks – tas būs zaglis. Sākumā dejo valsīti, tad sastājas divos apļos, meitu aplis iekšpusē. Meitas skrien pa apli pulksteņa rādītāja virzienā. Zaglis tikmēr iejūk starp puišiem, noskata vienu meitu un ķer ciet.

Kad zaglis meitu nozadzis, muzikanti pārtrauc spēlēt un arī pārējie puiši ķer pa meitai. Kurš paliek bešā, tas ir zaglis nākamajā tūrē.

Pāris reižu izdejo tāpat un nozagtās meitas atgriežas pie pārējām, bet trešajā tūrē sākas īstā ķeršana. Tad zaglis nozagto meitu ved ārā no apļa un abi vai nu paliek skatīties, vai dodas papardēs. Viss beidzas, kad noķerta pēdējā meita.

  • Pastalnieki

Tūdaliņ, tāgadiņ, pastalnieki danco.
Cits ar kurpēm, cits ar vīzēm,
cits ar basām kājām.

Es ar būtu līdzi lec’s,
man tā kurpe pušu.
Ņem to siksniņ, sien to kurpīt,
lec tiem citiem līdzi!

Pāri sastājas aplī, viens otram pretī, sievas iekšpusē. Tad katrs, pret savu partneri stāvot, sper vienu soli ar labo kāju pa labi un pēc tam vēl pāri pieliek kreiso kāju, un atpakaļ. Tad tāpat sper soli pa kreisi un pēc tam liek pāri labo kāju, un atpakaļ. Tad sasit plaukstas un apgriežas uz riņķi.

Piedziedājumā vai nu saķeras elkoņos un griežas, vai kā Kurzemes Pastalnieku variantā – pāri sadod izstieptas rokas kā polonēzē un soļo: divus soļus uz priekšu un divus atpakaļ.

 

0 komentāri

Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

Lasi citur

 

Veselība

Vairāk

Receptes

Vairāk

Privātā Dzīve

Vairāk

Ieva

Vairāk

Mans Mazais

Vairāk

Māja un Dārzs

Vairāk

AutoBild.lv

Vairāk

Astes

Vairāk

Klubs

Vairāk

Santa+