6 jautājumi un atbildes par sāpēm ceļgalos

Padomi
Santa.lv
Santa.lv
27. jūnijs, 2019
Komentēt

Drukāt

Saglabāt

Foto: shutterstock
Ce­lis ir ļo­ti sa­rež­ģī­ta ana­to­mis­ka struk­tū­ra, uz ku­ras bal­stās 50 pro­cen­ti cil­vē­ka sva­ra. Tā­pēc ar lai­ku šī sis­tē­ma no­lie­to­jas, skrim­slis, kas sedz kau­lu, no­dilst. Ko da­rīt, lai palīdzētu locītavai?

6 jautājumi un atbildes par sāpēm ceļgalos:

 1. Kāpēc ceļi mēdz sāpēt no rīta, kamēr ie­stai­gā­jas?
  Ja lo­cī­ta­vu virs­mas no­lie­to­ju­šās un kļuvušas ne­glu­das, pa nak­ti kaut kā­dā po­zā tās vie­na pie ot­ras pie­rod, un, kad sāk stai­gāt, tām ir grū­tī­bas at­āķē­ties un at­kal sākt slī­dēt vie­nai gar ot­ru. Tāpēc skrim­šļa stip­ri­nā­ša­nai ie­sa­ka apļ­vei­da kus­tī­bas sē­dus vai gu­ļus (it kā ar ri­te­ni braukt) – lai uz­la­bo­tu slī­da­mī­bu un arī lai no­glu­di­nā­tu lo­cī­ta­vu virs­mas.
 2. Par ko lie­ci­na krak­šķi ceļgalos?
  Ja krakšķ, bet ne­kas ne­sāp, tad nav jā­sat­rau­cas. Starp vi­siem lo­cī­ta­vas ele­men­tiem at­ro­das šķid­ru­ma plē­vī­te un tā kaut kur at­līp, kaut kur sa­līp – tur rodas ska­ņas.
 3. Kāpēc da­žiem ce­ļi sāp pirms lie­tus?
  Tas ir sais­tīts ar mikro­asin­sva­du to­nu­su. Pirms lie­tus tas re­aģē arī uz at­mo­sfē­ras spie­die­na iz­mai­ņām. Ja tā no­tiek, skaidrs, ka skrim­šļa struk­tū­rā no­tiek iz­mai­ņas. Ja pirms lietus sāp ceļgali – tā ir zīme, ka no­di­lums va­rē­tu ie­stā­ties ātr­āk, tāpēc vērts jau laikus pakonsultēties ar ārstu.
 4.  Kādus sportošanas veidus izvēlēties, lai saudzētu ceļgalus?
  Vis­la­bāk pel­dēt vai braukt ar ve­lo­si­pē­du, īpa­ši ie­tei­cams ar ve­lo­tre­na­žie­ri, jo tam var uz­re­gu­lēt tik ­lie­lu pre­tes­tī­bu, cik nepieciešams. Ja ir re­gu­lā­rs un vien­mē­rī­gs spie­die­ns, skrim­šļa struk­tū­ra kļūst iz­tu­rī­gā­ka.
 5. Vai plaši reklamētie uztura bagātinātāji ar gli­ko­za­mīnu spēj palīdzēt?
  Tikai tad, ja tos sāk lietot jau laikus, kad parādās pirmie simptomi – ce­ļi liek par se­vi ma­nīt pēc slo­dzes vai bū­ša­nas aukstumā. Ja sāksi lietot uztura bagātinātājus, kad ceļi jau sāp tik ļoti, ka grū­ti stai­gāt, jo ir no­di­lu­ši skrim­šļi, būs par vē­lu.
 6. Kad ir īstais brīdis pārtraukt pašārstēšanos un meklēt ārsta palīdzību?
  Jā­re­aģē jau uz ne­lie­lām iz­mai­ņām, jo ne tūs­kai, ne ķer­ša­nās sa­jū­tai, ne sā­pēm ne­va­ja­dzē­tu būt. Ja ir, tā­tad kaut kā­das iz­mai­ņas jau no­ti­ku­šas, un tas ir ti­kai lai­ka jau­tā­jums, kad skrim­slis no­dils līdz pli­kam kau­lam. Tad sāpes būs lielas, turklāt tās var sākties pēkšņi. Tātad vizīti pie ārsta nevajag atlikt – jāveic iz­mek­lē­ju­mi, jākon­sul­tējas, lai sa­pras­tu, kā­dā sta­di­jā ir skrim­šļi, un jāsāk atbilstoša ārstēšana.

0 komentāri

Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

Lasi citur

GADA KOSMĒTIKA 2020

 

Veselība

Vairāk

Receptes

Vairāk

Privātā Dzīve

Vairāk

Ieva

Vairāk

Mans Mazais

Vairāk

Māja un Dārzs

Vairāk

AutoBild.lv

Vairāk

Astes

Vairāk

Klubs

Vairāk

Santa+