6 neparasti padomi, kas karstā laikā palīdzēs justies labāk

Ne visi priecājas par ieilgušo karstuma periodu – daudziem cilvēkiem karstā laikā trūkst ener­ģi­jas, nav dzīvesprieka un pat sāk mazliet streikot sirds. Te apkopoti mazāk ierasti risinājumi, kas pašsajūtu var uzlabot!
Veselība
Santa LV
23. maijs

Drukāt

Saglabāt

Foto: Shutterstock
  1. Sirdi stiprina rūgtā garša. Viss, kas rūg­tens – ka­fi­ja, alus, rūg­tā šo­ko­lā­de –, tai nāk par la­bu. Protams, ar mē­ru un garšas izjūtu. Tikai tas, kas garšo, iet or­ga­nis­mam la­bu­mā.
  2. Lai atvēsinātos, vai­rāk jāēd aug­ļi un dār­ze­ņi, īpa­ši to­mā­ti un gurķi, jo tie la­bi dze­sē. Arī rī­si, sal­dē­jums.
  3. Protams, jādzer, bet ne pārmēru daudz, izvēloties nevis aukstus, bet siltus vai pat karstus dzērienus. Laba izvēle būs, piemēram, pi­par­mēt­ru vai za­ļā tē­ja ar cit­ro­na šķē­lī­ti – jā, kar­sta tē­ja liek no­svīst, ta­ču tādējādi or­ga­nisms ie­slēdz sa­vu iek­šē­jo kon­di­ci­onie­ri un pēc tam pār­is stun­du kar­stu­ms vairs nešķiet tik mokošs. Te dar­bo­jas ho­me­opā­ti­jas prin­cips, ka līdz­īgs ār­stē līdz­īgu – kar­stu­mu ma­zi­na ar kar­stu­mu.
  4. Ja ir ļoti karsti, labi pa­lī­dzēs ausu sa­sla­pi­nā­ša­na – vieg­li ap­sla­pi­na ausis, no­teik­ti ne­aiz­mir­stot arī glie­mež­nī­cu iek­šē­jo da­ļu. At­vieg­lo­jums tū­līt būs ma­nāms.
  5. Vajadzīgas kustības, jo kus­tī­bas sa­gā­dā prie­ku un prieks spē­ci­na sir­di.
  6. Papildu enerģiju iespējams palūgt saulei – nesteidzīgi ejot ar se­ju pret sau­li, var ar iekšēju smai­du vēr­sties pie sau­les un lūgt no tās ener­ģi­ju. Ie­el­pot caur de­gu­nu un it kā ar pie­res aug­šē­jo da­ļu, sa­jū­tot sil­tu­mu ar ro­kām, tad vadot to no ro­kām pa sa­vu ķer­me­ni uz le­ju, cau­ri sir­dij, līdz pat kā­ju pirk­sti­ņiem. Sva­rī­gi, lai sil­tums iz­ie­tu cau­ri visam ķermenim.

 

Zināšanai! Sava nozīme esot arī apģērba krāsai – karstā laika enerģijai at­bilstot sar­ka­nā un ro­zā krā­sa, laba esot arī zaļā.

Lasi citur

0 komentāri

Šobrīd komentāru nav. Tavs viedoklis būs pirmais!

Pievienot komentāru

Lai pievienotu komentāru autorizējies ar Santa.lv profilu vai kādu no šiem sociālo tīklu profiliem.

 

Veselība

Privātā Dzīve

Mans Mazais

Astes

AutoBild.lv

Māja

Receptes

Dārzs