Autori

Agnese Ludzīte
Aivars Pastalnieks
Žurnāla KLUBS galvenais redaktors
Anastasija Kuzminova
Anija Pelūde
IEVAS VESELĪBAS galvenā redaktore
Anna Peipiņa
Annas Psiholoģijas galvenā redaktore
Annas Psiholoģija
Arnis Martinelli
Auto Bild
Dace Rudzīte
DZ
Dagnija Zīverte